Är golf en sport eller idrott?

2018-10-19

Sedan golfboomen på 70-,80-, och 90-talen har Svenska Golfförbundet i sin roll som ledande golforgan hårddikterat villkoren för golf i Sverige. Det mesta krutet har lagts på att alltid värna om de medlemsägda klubbarna, trots att de mest välskötta, bästa och mest professionella anläggningarna är ägda av privata intressen. De senare taxeras upp med minimiavgifter som inte de andra har och som grädde på moset begär man en extra avgift bara för att man inte får en 20-lapp per medlem från RF för dessa klubbars medlemmar. Att man dessutom tar ut full avgift för en person med fler än ett medlemskap är en skamfläck.

Det är självklart för SGF att med alla till buds stående medel vill värna om den ideella föreningen trots att det är den form av ägande som är sämst på att förvalta kapital och egendom inklusive att utveckla banan utanför de mest befolkade områdena. De flesta ledarna i de ideella föreningarna är i allmänhet de som vill eller ser andra privata kommersiella fördelar – inte de som föreningen behöver för sin utveckling. Många av de golfbolag som av olika skäl verkar inom golfsverige har tidigare behandlats som något katten släpat in. Det är annat nu när det på många håll är kärva tider efter den supertorra sommaren. Av politiska skäl och genom att ha specialvillkor och dessutom stå utan rösträtt på distrikt- och förbundsmöten har golfbolagen inga möjligheter att påverka annat än genom att vara förebilder. De flesta av dem och speciellt de mer mångfasetterade resorterna har skapat verkliga förebilder med sin verksamhet.

Varför behandlas dessa golfbolag ofta styvmoderligt av SGF? Det finns en gammal god regel inom alla ekonomiska strukturer som heter ”Follow the money!” för det är klart att det handlar om pengar. Den ”svenska modellen” av idrott finansieras till stor del av bidrag via Riksidrottsförbundet (RF). Mottagarna är ideella föreningar som av ekonomiska skäl äger aktiebolag där det mesta av verksamheten sker. Det är alltså i den ideella föreningen som medlemmarna finns och det är den som får bidrag från RF.

SGF finansieras, förutom via RF, med att varje medlemskap i svensk golfklubb debiteras med en avgift + extra avgifter för utebliven intäkt från RF plus det golfadministrativa systemet GIT inklusive avgift för tvångsanslutning av en periodisk tidskrift, som numera är ”såld” till privata intressen (!) vilket är mycket förvånande! Medlemmarna i SGF har dessutom ”gratiskonsulter” på både banans och klubbens verksamheter som stöd (till en kostnad av i runda slängar 20 miljoner) och dessa finansieras av dina och mina medlemsavgifter.

Under de många åren av stora minskningar av golfspelet har klubbar gått under, sålts ut till privata intressen, dragit åt svångremmen och vissa har klarat sig riktigt bra. Många verksamheter har också expanderat genom att utvidga med resorttänk med kvalitetsboende och verksamheter som Spa, kulinarisk specialisering, padeltennis, konferenser och andra aktiviteter.

Speciellt de privata företagen har genom kreativitet och nyskapande också generellt lyckats attrahera flera nya golfspelare än de ideella genom olika aktiviteter. I jakten på nya spelare är det   inte ovanligt att golfbolag och föreningar vill värva nya medlemmar genom oortodoxa metoder.

När man erbjuder gratis medlemskap på SGFs bekostnad anser förbundet att måttet är rågat och den här gången måste jag hålla med. Det är viktigt att markera mot en anläggning som har sin egen bana stängd under gratisperioden.

Så, är golf en sport eller idrott? Mitt svar är: både och. Alla sporter kan vara idrotter. Det beror på hur utövaren själv ser på det!

För 90 % av golfspelarna är golf en sport, precis som fjällvandring, cykling, kanotpaddling, fiske, etc. För andra kan samma verksamheter vara en specialiserad idrott. Jag har sedan länge förordat ett det borde vara en självklarhet att dela upp verksamheten i dessa två delar eftersom de har totalt olika mål och medel. Genom att låta idrottarna ha ett separat avtal med SGF (Idrottsförbund) och att sportklubbarna är anslutna till Golfsportförbundet skulle det kunna ge klubbarna den betoning på sport och rekreation som är den riktiga och viktiga samhällsnyttan som golf är.

Sporten golf är för alla oss som använder golfen som rekreation för välmående och social gemenskap. Som idrottsmän kan räknas alla som spelar professionell tävlingsgolf i någon form och alla som frivilligt ansluter sig till idrotten golf. Idrotten golf ska självklart vara en tilläggstjänst till ”basen” golfsportare (som ju är i majoritet) och vara en direktanslutning till SGF och den idrottsservice som förbundet kan erbjuda.

På detta sätt kan Golfsportförbundet till större delar rikta in sig på det folkhälsoviktiga området - att få människor att röra på sig - och därmed minska behovet av samhällsvård och öka välmåendet i samhället.  Nu vill jag se en kursändring till förmån för sporten golf!

 

 

Johan Lindeberg
johan@golfbladet.se
Kategorier
Krönikor