Golf ska vara lustfyllt!

2018-01-08

Att designen av en golfanläggning är viktig inser nog alla som besöker en golfbana. Att ta tillvara de naturliga förutsättningarna och av dessa skapa skönhet  och harmoni är betydligt enklare idag än för 100 år sedan. Förr var golfarkitekten en person som på bästa sätt anpassade banan efter naturen och därefter anpassade naturen med tees, fairways, bunkrar och greener. Den kände banarkitekten från slutet av 1800-talet, Alistair MacKenzie, var specialist på att lura ögats avståndsbedömningsförmåga i sin bandesign. De flesta av hans banor från den tiden håller måttet som fantastiska skapelser än idag trots all utveckling av teknik och inte minst klubbor och bollar.

Nuförtiden är det inte ovanligt att man utifrån slätmark gör en skiss över hur banan ska se ut och sedan skapar den natur som man vill ha med träd, buskar, sjöar, vattendrag, kullar och sänkor, allt uttänkt enligt en given strategi i förväg. Önskar beställaren, kan sedan marken beläggas med sand för att få en torrare och ”linksigare” karaktär. Därtill kommer valet av grässorter, som mer än många anar påverkar de olika sätt spelet kan utövas på. Mustigt grönt gräs på vattnad lerjord är ljusår ifrån en mager sandjord med krypven och/eller svingelgräs.

En annan faktor är också hur man klipper det gräs man har. På banor med vitgröe och/eller ängsgröe, klipper man fairways till 15 mm höjd  medan svingelgräs och krypven klipps ned till 7 mm, vilket ger en helt annan upplevelse i spelet och att bollen rullar betydligt lättare och längre på marken. Om en bana har 2-5 cm ruff i omedelbar närhet av greenerna eller nedklippta avrinningsytor innebär enorma skillnader i vilka slag man kan slå eller tvingas att försöka förverkliga. Om, vilket numera snarare är regel än undantag, greenerna är snabba och försedda med flera onduleringar blir ju spelets möjligheter helt annorlunda från bana till bana.

Medlemsstatistik 2017
Enligt Svenska Golfförbundets medlemsstatistik har vi under 2017 en snittålder på drygt 49 år (som är något minskande, vilket är positivt). Det är ett nettotillskott för män och pojkar på ca 1,5 procent medan kvinnor och flickor ligger på 1,4 promille. Åldersfördelningen mellan grupperna visar att den största manliga gruppen är mellan 31 och 40, följd av gruppen 21-30, medan kvinnornas största grupper är mellan 61 och 70 och gruppen 71 +. Eftersom det redan tidigare är ett underskott av kvinnor och flickor är trenden mot ytterligare manlig dominans en icke önskvärd utveckling. Att dessutom fakta visar att det är de äldsta kvinnorna som är i majoritet och dominerar är en trend som visar att golfen inte är tillräckligt attraktiv för yngre kvinnor.

Bättre ekonomi ger nya möjligheter
2017 ökade nettoantalet registrerade golfspelare med 5 137 till totalt  468 570 personer. Dessa har ca 490 000 medlemskap. En ökning som till antalet är marginell i alla kategorier utom män över 22 år. Eftersom golf är en bevisad hälsoförstärkare för alla utövare är det angeläget att få fler att komma till golfbanorna vilket i förlängningen är en stor tillgång för samhället i form av minskade sjukdomskostnader. Dessutom innebär nya medlemskap i klubbarna bättre ekonomi och möjligheter till anpassningar av golfanläggningarna både när det gäller bana och byggnader. Den trend som nu är rådande är att det inte byggs nya banor utan de befintliga golfbanorna förändras och i de flesta fall görs mer attraktiva för att kunna ta emot flera nya spelare (under 2017 cirka 33 000). En förenkling av banans layout innebär också att ett av golfens dilemma med långa rondtider kan minskas. Förenkling kan också innebära att fler kvinnor (helst yngre än 60 år) attraheras till golfbanorna, vilket i alla sammanhang är en positiv utveckling ur samhällsnyttosynpunkt.

Är det önskvärt att fler kvinnor spelar golf?
Obetingat ja! Det är så lätt att göra golfspelet svårare genom att ”machofisera” golfbanor genom spel över dammar, träd, raviner, ur djupa torvade bunkrar, bergskanter etc. Att designa en slaglängd på ca 135 meter carry (normal drive för en kvinna med 18 i hcp) över buskage, ruffar eller andra hinder från röd tee anser jag vara fel om vi vill få fler kvinnor till golfen. Med tanke på att snittlängden på kvinnors utslag är lite drygt 115 meter, borde damernas normala utslagsplatser ligga mycket närmare fairway och kanske ha 20-25% av den totala längden av herrarnas sammanlagda banlängd istället för dagens 10-15%.

Golfanläggningar är endast i yttersta undantag designade av kvinnor vilket kan vara en faktor i sammanhanget. Att dessutom golf är ett svårt spel som kräver mycket träning för att skapa lyckade slag att glädjas över är faktorer som får kvinnor att tveka att börja spela i vuxen ålder. Banor i Sverige i allmänhet och utomlands i synnerhet är för svåra för att vara attraktiva för kvinnor. Om vi ska ha en bra bas att stå på gäller det att engagera flickor så tidigt som möjligt i golfspelet, eftersom det är betydligt lättare att återuppta golf än att börja från början senare i livet.

För mig är det viktigt att golf är lustfyllt. Det blir det när jag bestämmer vad jag ska göra och verkligheten blir som tanken. För mig är golfspelets mål känslan av eufori. Den känslan önskar jag att alla andra människor får uppleva!

 

 

 

.

 

Johan Lindeberg
johan@golfbladet.se
Kategorier
Krönikor