Golfklubben - Hur vill vi ha den i framtiden?

2019-10-03

Alla golfklubbar har flera verksamheter vid sidan av själva spelet. Det finns butik för golfprylar, kläder och diverse andra saker, restaurang, träningsanläggning och ett kansli där man sköter betalning, förbokning av starttider, hyra av golfbilar, gästspel etc. Det finns också oftast en hel maskinpark och verkstadsanläggning för att sköta maskinerna som behövs för att banan ska vara välskött till spelarnas glädje. Vi golfspelande medlemmar möter sällan de olika verksamheterna i klubben annat än i förbigående. En normal golfdag för medlemmen innebär ändå att vi spenderar 4-6 timmar på klubben.

Förutom reglerna för själva spelet måste det självklart finnas ett slags regelverk hur vi ska förhålla oss till umgänget människor emellan oavsett var vi befinner oss på anläggningen. Golfspelsreglerna lär oss att hantera hur vi ska göra vid alla olika situationer ute på banan och vad som skall ske om vi gör fel. Det finns också umgängesregler och etikettsregler där vi bestämmer oss för på vilket sätt vi ska hantera vårt umgänge med varandra under den tid vi är på klubben eller på banan. Varje anläggning har sina egna bestämmelser, precis som alla familjer har regler hemma har vi regler för alla andra tillfällen då vi vistas utanför hemmet. Om vi besöker Storbritannien eller Irland för att spela golf finns många tydliga instruktioner för hur man ska vara klädd ute på banan, i baren, i matsalen etc. Även i Sverige förväntar vi oss en viss ordning i klädsel på klubben, men vi har inte slips- och/eller kavajtvång i olika delar av klubbhuset.

Däremot har vi flera tydliga regler om var vi skall gå, ”städa” efter oss i bunkern, reparera nedslagsmärken efter bollar och sandfylla uppslagen torv/lägga tillbaka torvor etc. Alla dessa extra instruktioner finns specificerade i vad man kan kalla ”Lokala Regler/Bestämmelser”.

Vid årsskiftet infördes flera nya regler kring spelet och hur vi ska uppträda på banan. Dessutom infördes en möjlighet att straffbelägga uppförande och efterlevnad av uppträdanderegler med upp till två pliktslag som då ska adderas till de spelade slagen på banan. Man kan kalla dessa pliktslag för Etiska Pliktslag.

Varje klubb kan numera alltså bestraffa spelarna för olika slags förseelser som till exempel inte kratta i bunkern efter sitt slag, inte laga nedslagsmärken, att dra hjulförsedda vagnar eller köra golfbil/moped på angivna platser. Målsättningen är alltså att förändra beteendet hos spelarna på banan. I detta avseende är varje klubb suverän.

Under 2019 har några klubbar infört olika typer av förseelser i sina ”Lokala bestämmelser” som kan bestraffas med pliktslag. I en av de klubbar på Söderslätt i Skåne (som jag dessutom själv är medlem i) infördes att om man gick över landsvägen på väg till första tee i stället för att gå genom en tunnel en bit bort skulle det utgå två slags plikt. Det kan ju låta lite befängt, men för att komma till 1:a tee är närmaste vägen att korsa en 70-väg och klubben är angelägen om att vuxna ska vara förebilder för de unga och man vill till varje pris undvika eventuella olyckor. En annan regel är att om man förflyttar sin utrustning på annat sätt än bär den på axeln mellan en greenbunker och greenen utgår två slags plikt. Eftersom man hade flera andra bestämmelser i sina allmänna bestämmelser uppstod i samband med införande av de etiska pliktslagen ett antal regler som handlar om bunkerkrattor, banpersonal, tid för paus efter 9 hål etc. Var och en förstår nog precis som jag att det blir oerhört svårt att straffbelägga felaktigt beteende med pliktslag för detaljerade ”småförseelser” utan att specificera i detalj vad man menar och hur det skulle gå till i praktiken att undvika pliktslag. Det uppstår dessutom en stor risk för godtycklig och felaktig hantering.

Jag kan konstatera att OM det ska införas några slags sanktioner för olika uppträdandeförseelser bör klubbarna vara extremt noga med att ange detaljerade instruktioner om hur och när slag ska adderas till scoren OCH värt att notera är att det finns en mildare form av ”bestraffning” i form av att utdela en varning för brott mot de etiska reglerna.

Så här skriver SGF i sin rekommendation till klubbarna:

SGF:s regelkommitté rekommenderar inte att en golfklubb inför en lokal regel om uppförandekod. I Official Guide, Committee Procedures s. 394 rekommenderas för allmänt spel att golfklubben sätter upp ordningsföreskrifter som anger vilka typer av uppträdande, klädsel etc som inte accepteras på banan inklusive vissa andra definierade områden. Sådan policy hanteras bäst genom disciplinära åtgärder inom klubben och behöver inte vara en del av golfreglerna.”

Är olika former av ”beteendebrott” med bestraffning med pliktslag en lämplig form av åtgärd att hantera i en klubb för golfspel med fokus på trevligt umgänge? Jag svarar själv obetingat, NEJ! Behövs det etiska umgängesregler för att normalisera en viss stil på en klubb. Jag svarar lika obetingat JA, på den frågan. Den umgängesform och miljö jag trivs bäst i vill jag gärna ha omkring mig, speciellt när jag väljer själv att vara medlem i just den klubben …

Umgängesmiljön är viktig! En bra idé kan vara att läsa de allmänna igenom  umgängesreglerna innan du bestämmer dig för vilken klubb du vill tillhöra.

 

 

 

 

 

 

Johan Lindeberg
johan@golfbladet.se
Kategorier
Krönikor