Gröna sidan upp!

2017-11-24

Varje golfanläggning är en potentiell leverantör av miljövänliga produkter till allmänheten. Det finns emellertid en given förutsättning som inte alla golfanläggningar i nuläget kan leva upp till. Anläggningen måste vara pesticidfri. Med det menas att all bearbetning av de olika ytorna måste vara fri från växtgifter. Det finns i dagsläget mig veterligt tre anläggningar som inte bearbetas med att bespruta gräsytorna för att få bort ogräs och hindra svamppåslag. De är Helsingborgs Golfklubb i Viken, Hofgårds Golfklubb utanför Varberg, och Värpinge Golfbana i Lund . En sanning som ser ut som en tanke är att alla tre anläggningarna har privata ägare och dessa har sin egen agenda och den ideella klubben/föreningen har uppgiften att organisera tävlingsspelet och anordna sociala sammankomster för medlemmarna. Oaktat att det mycket väl skulle kunna vara föreningar som kan driva en ekologisk anläggning är det faktum att det är en som bestämmer förutsättningar för att konsekvent driva en anläggning i en given riktning.

Hofgårds GK
Anläggningen drivs av P-G Pettersson och har varit pesticidfri i mer än 20 år. Klubbens motto är ”Golf på naturens villkor!” vilket innebär att det finns ett och annat ogräs från tid till annan. Banan har 18 hål och är dessutom varsamt designad för att optimera spelupplevelsen för spelare med högre hcp. Det innebär att hinder inte ligger rakt över spellinjen och att det finns fyra tees på varje hål. Banan mäter totalt från 4 220 till 5 800 meter från de olika teerna. 

Helsingborgs GK (Viken)
Mellan Domsten och Lerberget norr om Helsingborg ligger det lilla samhället Viken. På strandängarna mot Öresund har det spelats golf sedan tidigt 1900-tal. Klubben grundades 1924 och ser i stora drag likadan ut sedan dess. Vikens golfbana har 9 hål och ägs av familjen Hultgren. Vi som spelar där får slita lite ont på vårarna innan maskrosorna blommat klart och snömögelangreppens verkningar har ebbat ut, men sedan är banan med dess charmiga klubbhus (utan restaurang eller annan service) en oas och njutningsfull plats av god kvalitet vid stranden av Öresund, en plats som tilltalar alla våra sinnen under alla årstider. Det som präglar banan i Viken är att avsaknaden av alla ”nymodigheter” gör att medlemmar och besökare alltid kommer att minnas besöket med ett leende.  De flesta medlemmarna bor i Viken och går eller cyklar oftast till och från banan.

Värpinge Golfbana
Den tredje anläggningen är belägen i Värpinge precis bredvid Nova Lund i Lunds utkant. Här finns flera unika faktorer som i alla sammanhang kan tjäna som underlag för ett infrastrukturellt gott exempel på kreativitet, samhällsengagemang, bevarandeplan, ekologi, experimentell  forskning och praktisk rehabilitering. Banan är en av de första i Sverige som byggdes enligt USGA-standard och håller full längd med par 36. Förutom 9-hålsbanan finns en fullängds driving range plus en speciell 6-håls bana med korta hål som spelas med specialbollar. Banan är avsedd för golfspel för knattar.. Där spelar vuxna endast i knattes sällskap. Definitionen på knatte är en bom som man måste gå raklång under. Spel på knattebanan är gratis för alla knattar.

Att samtidigt vara en ekologisk och kravcertifierad golfanläggning med ruffar som fårbetas ställer speciella krav på hänsyn. Som kuriosa kan nämnas att straffet för att träffa ett får är högre än att av misstag träffa en människa. Reception/shop servar inte bara golfanläggningen utan fungerar också som kvalificerad gårdsbutik där gårdens merproduktion och andra ekologiska produkter säljs direkt till konsumenter.

All mark, som ligger kring Rinnebäcks Gård, där familjen Rasmusson bor och leder verksamheten och är tagen i anspråk är KRAV-certifierad vilket också  innebär att allt som växer på och i den ianspråktagna jorden med automatik uppfyller kraven. När golfbanans ruffar på hösten avverkas och samlas upp till höbalar är även dessa till försäljning som kravmärkt hö. På gårdens mark odlas och produceras ägg, grönsaker, honung, olika sädesslag, majs, en uppsjö av olika grönsaker, rotfrukter allt enligt en given växtplan. För att hantera de dagliga sysslorna finns flera personer som av olika skäl är under rehabilitering och i sina återhämtningsprogram arbetar i gårdens verksamhet. Förutom de rent vegetabiliska och animaliska produkterna finns på Värpinge ett upplägg där kunderna i förväg köper en andel i årets skörd av ekologiska produkter för en fastställd summa. Förutom att kunna garanteras en viss volym av skörden kan ”delägarna” vara med och föreslå produkter för nästa växtsäsong. Det finns också ett eget vindkraftverk vilket gör hela verksamheten självförsörjande på el.

Vad kan vi lära av Värpinge?
Jag ser anläggningen i Värpinge som en förebild för andra lämpliga golfanläggningar. Samtidigt som ingen situation är den andra lik men att vara ett levande bevis på att på hur man kan utöka utbudet på anläggningen med egenproduktion och försäljning av andra ekologiska produkter parallellt med golfspelet är att rekommendera. Varför inte utöka reception/shop med återförsäljning av lokala produkter? I den mån kunder som inte spelar golf kommer in på klubben är det ju en gyllene chans att visa vad golfspelet kan erbjuda i form av omtanke om miljö, flora och fauna …

 

 

Johan Lindeberg
johan@golfbladet.se
Kategorier
Krönikor