HUR KAN GOLFEN BIDRA TILL FRED PÅ JORDEN?

2017-05-17

Hur kan golfen bidra till fred på jorden?

Jag har under flera år starkt propagerat att golf bör göras mer tillgängligt för fler människor. Främst för vars och ens egen skull men kanske speciellt för unga, arga, sysslolösa, desillusionerade människor. Det gäller även äldre och pensionärer utan livsglädje. Den största anledningen är att samhället i Sverige blir hårdare och hårdare i kontakten mellan olika människor och deras intressen. Allt fler blir rånade, misshandlade, skjutna, lurade och därmed misstänksamma. Varje dag pumpar nyhetsmedia ut nya exempel på onda handlingar mot andra människor. Jag ser golf som en ventil till lösning av konflikter och kurera ilska och hopplöshet. Det är en hälsoförstärkare, en skola för ödmjukhet och respekt, en möjlighet till självinsikt och samtidigt ett sätt att uppleva hur såväl plötslig och intensiv glädje som förtvivlan och smärta som går rakt in i det innersta. I golfen finns såväl euforisk glädje som djupaste förtvivlan. Det går inte att vara avstängd och neutral. Golfen flyttar fokus från egots bekymmer till spelet ...

I den här krönikan, som av naturliga skäl måste vara mer personlig än vanligt, utgår jag helt och hållet från mig själv och mina egna erfarenheter.

Livskriser
I min värld har golf alltid varit en del i mina krisers bearbetningar. Efter nästan 60 års utövande av golf och där golf alltid varit en aktiv part i mitt liv har golfbanan varit platsen för att bearbeta dessa livskriser, oaktat om det varit praktiska, emotionella, eller andra problem som krävt ett beslut av mig.  På grund av en orolig själ har jag försatt mig i diverse besvärliga situationer. Genom att försöka förstå vad som är orsaken till mina predikament och genom att ta hjälp av andra personer med andra insikter har jag bearbetat orsak och verkan (framför allt genom att spela golf). Det har hittills varit till stor hjälp för att navigera i mitt livs skärgård.

De flesta jag känner genom golfen (liksom jag själv), är övertygade om att vars och ens karaktär tydliggörs i samband med ett så frustrerande och villkorslöst spel som golf. Möjligheten att under cirka fyra timmar umgås på nära håll med andra personer skapar förtroende och/eller insikt. Det har ofta uttalats att fyra timmar tillsammans på en golfbana avslöjar mer av vår karaktär än tio års vänskap.

Alla, och jag menar, ALLA konflikter uppstår på grund av brist på respekt. Med den utgångspunkten är jag övertygad om att golfen kan bidra till förändring genom att skapa förutsättning för konfliktlösning i samhället. Om alla politiker spelade golf, skulle de med automatik få en större insikt och respekt för sin omvärld, andra människors och egna tillkortakommanden både utanför och på banan.

Alla mina viktiga beslut bygger i grund och botten på förtroende och tillit till andra människor och erfarenheter från möten på banan eller kring golfen.

 

Golfens nycklar till ett bättre liv
- Golf är en koncentrationssport som gör att fokus lämnar problemen och övergår till att lösa de praktiska förutsättningar som finns med att förflytta en boll från A till B och vägen mellan A och B ser hela tiden olika ut

- Golfen minskar ångest och oro för stunden

- Det tar tid att spela golf, och tiden ger utrymme för att undermedvetet bearbeta problemen.

- Golfen ger dig en fysisk ansträngning och rörelserna påverkar dig positivt

- Golf sker utomhus i alla förhållanden och du får en naturupplevelse här och nu

- På alla spelplatser för golf, oavsett var du är i världen, finns det alltid något nytt att upptäcka även om det är samma plats du har varit på tusentals gånger

Under tiden jag spelar går jag upp i att vara just där och då och fokuserar på den uppgift jag har att lösa; att slå in mot en green omgärdad av träd eller vatten, slå ett bunkerslag eller kanske bedöma hur en putt faller mot hålet. När jag i ett senare skede åter fokuserar på de problem jag har kan jag fatta ett beslut om hur jag ska gå vidare.

Golf är hälsa!
När det gäller den fysiska hälsan har ett flertal medicinska undersökningar visat att den lågenergiförbrukning som sker under den långa tid som golfspel över 18 hål innebär att golfspelare lever längre och är friskare än jämförelsematerialet icke golfspelare. Det finns undersökningar som visar att det skulle vara lönsamt för enskilda kommuner att bygga och driva en golfanläggning, ställa den gratis till förfogande för ungdomar och äldre personer, där de yngre har sysselsättning och de äldre får motion, sällskap och välbefinnande. Minskade samhälleliga utgifter för skadegörelse och vårdkostnader kompenserar långt mer för vad det kostar att äga och driva en golfanläggning. Att i dagsläget få någon politiker i en kommun att begripa ett så enkelt samband är nog att begära alldeles för mycket. Dessa mycket märkliga partibundna individer tillhör en kategori människor som ofta har otroligt svårt att se långsiktiga fördelar.
Jag betraktar mig som lyckligt lottad när det gäller att lösa frågor kring mitt personliga livsöde och jag kan ibland ägna mig åt att fundera över hur det skulle sett ut, om inte golfen hade kommit in i mitt liv. Ett vet jag, golfen har gett mig oändligt mycket som jag inte hade haft möjlighet att uppleva utan den. Min fromma förhoppning är att genom att dela med mig av mina tankar och erfarenheter kunna bidra till att livet blir såväl fridfullare som mindre konfliktfyllt för alla och envar både på och utanför golfbanan.

Förbättra världen - börja spela golf!

 

 

 

Johan Lindeberg
johan@golfbladet.se
Kategorier
Krönikor