Äldre känner sig trygga i golfen

En färsk undersökning visar att 6 av 10 golfare tror att de kommer att golfa ungefär lika mycket som i fjol. 2 av 10 många golfare tror att de kommer att golfa mindre – och lika stor andel tror att de kommer att golfa mer än under föregående år. Dessutom känner sig 9 av 10 golfare komfortabla med att utöva sporten under rådande Coronapandemi och den andelen är lika stor även i åldersgruppen som är 65 år eller äldre.

Golfpar

Golfen är en utomhusidrott med liten interaktion människor emellan i själva spelet. Golfbanorna i Sverige håller vid publiceringen av detta pressmeddelande öppet och för att minska risken för smittspridning med anledning av Covid-19 har Svenska Golfförbundet gått ut med ordningsföreskrifter.

8 av 10 golfare kommer att spela mer eller lika mycket golf som i fjol

I en undersökning riktad till golfare har 288 respondenter berättat hur de ser på golfåret 2020 samt hur rådande Coronapandemi påverkar deras golfplaner för året. Undersökningen visar att 62 procent tror att de kommer att spela ungefär lika mycket golf som i fjol, 21 procent tror att de kommer att spela mer golf än i fjol och 17 procent tror att de kommer att spela mindre golf än föregående år.

golfspelare

Nedan fritext-kommentarer från undersökningen exemplifierar hur respondenterna resonerar kring att fortsätta att golfa lika mycket eller mer än tidigare:

”Det beror nog på Corona-smittan, man är mer försiktig men vill trots allt spela. Det är ju friskvård.”

”I dessa Corona-tider känns det underbart att kunna tillbringa några timmar i stort sett varje dag i en härlig miljö, få motion och dessutom uppleva ett och annat bra golfslag. Tankarna på det hemska viruset skingras en stund.”

”Är pensionär så kan själv välja hur mycket jag vill spela. Reser mycket och spelar golf men pga av Corona blir det nog mer spel på hemmaklubben.”

Hälften av de som hade planerat att golfa utomlands tror att de kommer att kunna göra det

Normalt golfar samtliga respondenter i Sverige, hälften av respondenterna spelar golf i både Sverige och Spanien och en femtedel anger att de även brukar spela golf i Portugal. Före Coronapandemins utbrott hade 68 procent av respondenterna planerat att under detta år spela golf utomlands, men i dagsläget är det hälften av dessa 68 procent som tror att de faktiskt kommer att kunna spela utomlands under året. Nedan är några exempel på fritext-kommentarer gällande just resplanerna:

”Inga utlandsresor planerade men förmodligen fler lokala greenfee-ronder på inhemska banor.”

”Pga av Covid 19 blir det troligtvis mycket mindre resande i år och det blir ännu mer fokus på golfen. Positivt att vara ute. Kunna umgås med vänner utan att vara ”nära”.”

”Spelar i Dalarna och Stockholmstrakten och hoppas kunna spela några veckor i Spanien eller Portugal i höst, beroende på Coronautvecklingen.”

Även de äldsta golfarna känner sig trygga med att spela golf

77 procent av respondenterna uppger att de känner sig trygga med att spela golf i dagsläget då golfen är en utomhussport där man håller avstånd till andra människor. Ytterligare 12 procent uppger att de inte känner någon oro alls för att spela golf. Endast 9 procent uppger att de känner viss eller mycket oro över att golfa på grund av rådande omständigheter.

golfspelare

Motsvarande siffror för de äldre spelarna (65 år eller äldre) är att 21procent att de kommer att spela mindre än i fjol och 16% tror att de kommer att spela mer golf än i fjol. 80 procent av de äldre spelarna är inte oroliga över att golfa i dessa tider då golf är en utomhussport där man håller avstånd till andra människor.

golfbana

6 procent uppger att de inte känner någon oro alls för att spela golf. 11 procent av de äldre golfarna känner viss eller mycket oro över att utöva sporten. Tittar man på den allra äldsta gruppen som är 75 år eller äldre, känner 17procent mycket eller viss oro över att spela golf medan 77 procent inte är oroliga över att golfa i dessa tider då det är en utomhussport där man håller avstånd till andra människor.

Generella rekommendationerna i korthet för golf

Beskedet är att idrott och träningsaktiviteter kan fortsätta, men med försiktighet.

Träning utomhus är att föredra, vilket passar golfen.

Golfspel kan ske i nuläget, där banor är öppna precis som vanligt.

Uppmana till god hygien och att undvika eventuella samlingsplatser på klubben.

Undvik att samla människor i grupper större än 25 personer, enligt de råd som finns från RF.

Uppmana till god hygien och håll avstånd mellan individer.

Var tydlig med att den som känner någon form av symptom måste avstå aktiviteten.

För mer information om rådande riktlinjer – Svenska Golfförbundet

För mer information och rekommendationer klicka här: Riksidrottsförbundet

För mer information och rekommendationer angående idrott och träningsanläggningar – klicka på Folkhälsomyndigheten .

Om undersökningen:

Undersökningen genomfördes på uppdrag av Golfhäftet i början av april 2020. Undersökningen genomfördes online och gick ut till 1413 slumpvist utvalda golfare i Sverige. De 288 respondenterna ger undersökningen en svarsfrekvens på 20%.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.