Golfkrönikor

Håll avstånd – spela golf!

Det jag menar med marginalspelaren är en person som spelar golf i brist på annan sysselsättning. Coronapåverkade idrottsmän som till exempel alla sorters lagspelare (fotboll, handboll, volleyboll, friidrott och utövare av andra nedstängda sporter och idrotter) har hittat golfen och där upptäckt golfens oändliga utmaningar och därmed förknippade bedömningar av risk & reward. Det finns få sporter/idrotter där utövaren ständigt står inför aktiva val som handlar om riskbedömning i förhållande till negativ konsekvens och möjlighet till belöning som vid golfspel. Inför varje enskilt slag från första till sista hålet gör en utövare en snabb kalkyl (ibland långsam!) över hur det ena eller andra sättet är den för mig just nu bästa möjligheten att lyckas.  Många idrottsutövare har ju kontroll på sin kropp och därför går det framåt med bravur med att få hygglig koll på bollträffen, men även andra som nu har kunnat hantera sina arbeten med annan planering har kommit fram till att golf är den perfekta kombinationen mellan jobb och aktiv disponibel tid.

Är golf sport eller idrott?

För att nu gå till grunden med vad som är skillnaden mellan sport och idrott så citerar jag NEs (Nationalencyklopedins) definition:

En inom idrottsrörelsen fastlagd definition på idrott är ”fysisk aktivitet som människor utför för att få motion och rekreation eller uppnå tävlingsresultat”.

En annan är:

“Idrott är fysisk aktivitet som vi utför för att kunna ha roligt, må bra och prestera mera”

Hur som helst, för mig är golf både sport och idrott beroende på hur jag som person utövar min golf. Om jag är en utpräglad tävlingsmänniska som lägger massor av tid och energi för att alltid uppnå maximalt bra resultat när jag tävlar är golf en idrott. Om jag spelar golf för mitt nöje och går ut och spelar på banan av någon annan orsak är golfen en sport. Statistiken visar att endast 20-25% av alla registrerade golfspelare tävlar en gång eller mer per år. Därmed anser jag att definitionen som idrott är oproportionerligt felaktig och på den punkten kan Svenska Golfförbundet få tycka vad de vill. För mig är golfen oändligt mycket mer än en idrott!

golfboll

Golfsverige har nu nått en ny toppnotering i statistiken över ökning i spel och medlemskap. Frågan är om detta är en temporär ökning eller om de 50 000 nya registrerade spelarna har kommit för att stanna. Det känns spontant som om vi som är gamla och trogna medlemmar i de klubbar vi har valt även i framtiden måste dra det tyngsta lasset för att få behålla våra anläggningar, men jag hoppas innerligt att jag har fel och att vi i framtiden kommer att se en tydlig trend uppåt i antal nya golfspelare långt ut i landsbygden.

Kan golfen expandera inom nuvarande anläggningar?  

Att klubbarna i allmänhet  har utrymme för att ta in fler medlemmar råder det ingen tvekan om. Endast ett fåtal har lagt på locket för nya medlemmar och ett antal klubbar har börjat att bygga upp en kö för att hantera tillgängligheten för såväl medlemmar som gäster. Jag hoppas verkligen att många fler i år har upptäckt att vi har massor av riktigt bra banor i vårt avlånga land.

skinnarebo gk
Skinnarebo GK
Varför har vi nu denna angenäma utveckling av golfspelet i Sverige under den  världsomspännande pandemisituationen?

Jag vet att det är att sticka ut hakan, men golfspel är onekligen den perfekta möjligheten för att kunna hålla på avstånd, renlighet, utomhusaktivitet, lågenergimotion och inte minst den unika möjligheten att kunna ha ett socialt umgänge på distans och samtidigt inom  hörhåll. Det begränsade antalet spelare till max fyra ger ju också en stor fördel. Att man per automatik även har minst 200 meter avstånd till andra golfande sällskap är ju enbart positivt.

Ljus framtid för golfen

Om vi antar att den pandemi som nu råder, med alla olika, i viss mån ännu ej påvisbara konsekvenser, kommer att ersättas av andra liknande tillstånd i framtiden kan vi sannolikt räkna med en expansion av utomhusaktiviteter och att golfen har en ljus framtid att vänta.

Österåker GK – Stensonbanan

Skulle expansionen fortsätta så är min framtidsvision att man då på alla upptänkliga sätt försöker att utöka redan befintliga anläggningar istället för att bygga helt nya, eller i alla fall utnyttja en befintlig infrastruktur så att investeringar av en total anläggning undviks. Att totalt plöja ner investeringar på 150-500 miljoner i nya projekt som inte ingår i ett större lokalt/regionalt perspektiv utgör alldeles för riskabla åtaganden och att dessa samtidigt påverkar den naturliga miljön på ett icke önskvärt sätt.

Multiprojekt

Det som jag tycker skulle vara det bästa är att eventuella nya golfanläggningar blir en del av multiprojekt där såväl friidrott, hästsport, fotboll, tennis, padel och boule samsas i samma infrastruktur och grundservice för alla åldrar.

Ha hjärtligt roligt tillsammans

Varför inte planera för att integrera förskola, skola, studentboende, seniorboende, äldreomsorg och andra tänkbara verksamheter i anslutning till en multianläggning där golf är integrerad? Tänk att få se en golfspelande pensionär gå bort till förskolan och fråga om det finns några som vill prova på att spela på en riktig golfgreen (kanske t o m med äventyrsapplikationer) och ha hjärtligt roligt tillsammans.

Välkomna till det nya inkluderande golfsverige!

Av Johan Lindeberg
Foto Peter Cordén

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Verifierad av MonsterInsights