Genom vår historia förstår vi vår nutid

När personer som aldrig har kommit i kontakt med golf på annat sätt än genom enstaka annonseringar i radio och TV möter spelet översvämmas dessa av allehanda fackuttryck som sannolikt känns som mumbo-jumbo för dem. Hur kommer man förbi den tröskel av specialtermer för allt som rör golf?

Rädslan att göra bort sig

Det finns så klart facktermer i många andra sammanhang också och det värsta är nog rädslan för att göra bort sig. Jag önskar alla att genom självstudier och surfande på nätet ha en hum om golf och dess termer före det fysiska mötet med spelet. Alla termer och uttryck i golfen har rötter i golfens historia och den är lång och väl dokumenterad.

”Historieböcker” är nödvändiga

Om golfen inte bevarar sin egen historia för eftervärlden kommer den att helt tappa den variation, insikt, respekt och tradition som gör den till en av de mest varierande upplevelser som finns. Jag anser att golf är den mest varierande fritidsaktiviteten av alla och därför är också golfens historia en outsinlig källa till speglingar av mänskliga lyckokänslor och djupaste förtvivlan plus allting däremellan.

Komik golf

Golf är en global sport och på alla platser där golf utövas eller har utövats, oavsett om det är nutid eller går hundratals år tillbaka, oavsett om det är Old Musselbourgh Links i Skottland (med anor från 1500-talet) eller Great Northern Golf i Kerteminde i Danmark som nyligen öppnade, har var och en av dessa ytterligheter sin egen historia.

Historia golf

Golfhistoria på svensk mark började 1888 på en bana på Ryfors Bruks marker (i Småland, nära Mullsjö) och det första officiella slaget som slogs gjordes av en kvinna, nämligen Ida Sager, maka till Edward Sager, en av de två bröder som ägde bruket i Ryfors. Förutom i Ryfors är det via göteborgska kontakter med Storbritannien i början av 1900-talet som inledde golfens utveckling i Sverige.

Svensk golfs eftervärld

Hur vet vi det här? Tack vare ett intresse för historia och att bevara tidigare influenser och tankar i dokument, protokoll, brev, manuskript, böcker, bilder, målningar, klubbor, bollar och andra utensilier kommer vi alltid att ha tillgång till det som vid varje tidpunkt var av mer eller mindre vikt och värde att bevara för svensk golfs eftervärld.

golfbana

Dagens snabba samhälle, med mer och mer elektroniska förtecken och en ”privat” upplevelsefixering i här och nu, skapar en sval känsla för vår nutidshistoria. Livslängden på ett Facebookinlägg är synnerligen begränsat och vi använder allt fler resurser för att skapa ”lycka för stunden” än att hitta former för att bevara olika upplevelser, erfarenheter och artefakter till eftervärlden. Den snabba utvecklingen gör att vi som på olika sätt är involverade inom golf hela tiden behöver påminna oss om att det fanns en tid när en golfboll kostade ungefär som en månadslön för en yrkesarbetare.

Intresset ökar

Golfen i Sverige är nu åter på frammarsch och intresset ökar. Vi är ca 5 % av Sveriges befolkning som spelar golf i någon form vilket gör golfen till en av de största sporterna i Sverige. Det betyder samtidigt att det finns 95 % som ännu inte har börjat så tillväxtpotentialen är hög.

Hur bevaras svensk golfhistoria?

I Sverige bildades Svenska Golfmuseet så sent som 1999. Det bildades som en stiftelse med Svenska Golfförbundet, Svenska Golfhistoriska Sällskapet och Landskrona Golfklubb som stiftare, där LaGK står för museilokalen i anslutning till klubbens kansli, SGF för finansieringen och SGS för den historiska bakgrunden och personal. Finansieringen görs för närvarande med 1 krona per klubbmedlem hos i Golfförbundet registrerade klubbar. Det betyder att verksamheten för närvarande har cirka 475 000: – i intäkter. Dessa medel ska täcka allt från temautställningar, lokalhyra, administration till en deltidsanställd intendent.

Svenska Golfmuseet är en viktig kunskapskälla

I Svenska Golfmuseets samlingar finns mycket material bevarat. Allt från bilder på kungahusets prinsar och prinsessor som svingar iförda dåtidens sirliga kläder, deras klubbor, pokaler och medaljer till den moderna tidens reliker som klubbset, enstaka klubbor och numera specifika golfbagar från alla våra stora stjärnor från G.A. Bielke till Lotta Neuman, Annika Sörenstam och Henrik Stenson, Alex Norén och deras kollegor ute på världens tourer. Ett mycket omfattande bibliotek med tusentals böcker och andra tryckta alster finns katalogiserade i museet. Kort sagt finns i dagsläget en hel del material som av naturliga skäl kommer att utökas i den takt som nya händelser läggs till historiens arkiv.

Det finns dessvärre många exempel på att Sverige är en golfnation som endast med stort motstånd tittar i backspegeln och därmed inte prioriterar att historien är framtidens spegel. Flertalet gamla traditioner har genom åren fått stryka på foten eftersom det enligt vissa i ”sann” framtidsanda är nya sätt och dagens upplevda behov som bör prägla golf i Sverige.

Svenska Golfhistoriska Sällskapet

Vi har till exempel inte ett enda officiellt amatörmästerskap kvar och det finns inte ens ett helsvenskt nationellt mästerskap. Endast enskilda personers egenintresse utgör grund för många golfklubbars historieskrivning. Att endast ett 20-tal golfklubbar är medlemmar i Svenska Golfhistoriska Sällskapet är en annan indikator som talar sitt eget tydliga språk. Det är på tiden att vi funderar kring och värnar om vår svenska golfhistoria.

Av Johan Lindeberg
Foto Getty Images

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Verifierad av MonsterInsights