Golfkrönikor

Krönikan: Golfen är nyckeln till ett bra liv

Dessa ord skulle såklart glädja golfgudarna som så förtjänstfullt har ”skapat” spelet golf som en enda lång vandring i naturen. Att det enbart skulle vara ett tidsfördriv att spela golf är inte i närheten av den verklighet som vi utövare med mycket vånda och stort besvär (mest på grund av våra tillkortakommanden) unnar oss under de timmar det tar att fullborda de 18 hålen.

Golf bannlystes av skotske kung James II

Att golf (och fotboll) bannlystes av den skotske kungen James II redan 1457 och att det först 1544 åter blev tillåtet att spela golf i Skottland är det tidsdokument som visar att golf fanns redan på 1400-talet. Anledningen till förbudet var att det ansågs vara menligt inverkande på dåtidens bågskyttars förmåga att träffa rätt.

I nutid finns det flera undersökningar som visar att den lågintensiva motion som golfen ger sina utövare är precis vad doktorn ordinerar. Det gör absolut inte saken sämre utan påvisar golfens nytta för såväl den enskilde spelaren som samhället i övrigt.

Motion är viktig i alla åldrar

Enligt Carl Johan Sundberg, professor i molekylär och tillämpad arbetsfysiologi vid Karolinska institutet kan det biologiskt också göra oss yngre. Man kan även till viss del ”backa bandet” och förändra i positiv riktning i alla åldrar – till och med ända upp i 100-årsåldern.

Medicinska mirakelkurer visar sig nästan aldrig hålla vad de lovar. Fysisk aktivitet är det lysande undantaget, skriver Carl Johan Sundberg i sina böcker Hälsa på recept (skriven med Anders Hansen) och Stark hela livet (med Jessica Norrbom).

Mirakelkur

”Dagens forskning visar nämligen tydligt att regelbunden träning inte är något annat än just en mirakelkur som inte enbart gör att du går ner i vikt och får bättre kondition och styrka”.

golfboll

Ett annat uttalande av specialisten på kommunal och regional ekonomi Björn-Anders Larsson lyder:
– Idrott och motion är mer lönsamt och nyttigt för individen och för samhället än många andra typer av konsumtion och investeringar som individen och/eller kommunen gör.

Hög livskvalitet tack vare golfen

Dessa vetenskapliga rön innebär att vi som spelat golf sedan barnsben kanske är de mest privilegierade personerna på vår rymdsvävande sfär. I olika bedömningar talas det om 5-10 fler år med hög livskvalitet tack vare golfen.

Åland
Åland har fina golfbanor.

För att ytterligare citera Björn-Anders i hans epos kring lönsamheten i form av samhällsnytta:

– Den rådande pandemin och dess fortsatta negativa påverkan på det sociala livet är särskilt tydligt inom fritid, idrott och kultur. Det speciella sociala kittet som är motorn i ”den tredje sektorn” och som engagerar majoriteten av Sveriges befolkning kommer att behöva omformas och inordnas mer effektivt. Idrottens 3 miljoner aktiva i gemensam fysisk aktivitet har haft stora positiva effekter på samhället. Nu måste nya nätverk, kopplingar, anläggningar och samspel skapas för att idrotten skall kunna fortsätta sina samhällsnyttiga verksamheter.

Avkastningen på insatser i idrott och motion och av upplevd frivillig kollektiv samverkan som vi kan mäta som VSROI (Volontary Social Return of Investment) är högre än den rena ekonomiska monetära avkastningen ROI från idrotten. Särskilt nu under pandemin men sannolikt kommande år i det då nya idrotts- och motionssamhället.

Golfen bidrar till samhället på många sätt

Med golfen finns det stora möjligheter för att det byggs effektiva och bra boendeformer i anslutning till den natur som bevaras tack vare att golfbanorna anläggs naturnära. I den mån det finns företagsverksamhet på orter utanför storstäderna i Sverige är golfen en viktig magnet eftersom kompetent arbetskraft gärna söker sig till de platser där kombinationen av bra jobb och aktiv fritid är ett personligt krav och där redan etablerade golfanläggningar kan säkra kvalitet och tillgänglighet tack vare bättre ekonomi.

västervik gk

Golfbanan och dess anslutande verksamheter kring klubbhus och andra golfrelaterade träningsfaciliteter är dessutom en synnerligen lämplig miljö för att bygga såväl skolor, äldreboende, dagis som andra idrottsrelaterade verksamheter och hotell och andra boenden. Jag ser gärna att promenad- och motionsanläggningar, ridhus gemensamt med golfspelare kan använda gemensam infrastruktur till aktiv fritid.

västervik gk

Ett exempel på redan genomförda projekt på temat win-win i anslutning till golf är: ”bostad/golf”-projektet Ekhagen i Västervik med målsättningen att i en blandning av hyresbostäder och ägda hus ha allt från unga barnfamiljer, sommar- och åretruntboende, pensionsboende i golf-och skärgårdsmiljö. Ett levande exempel på bra samarbete mellan Västerviks kommun och privata entreprenörer med bara vinnare som slutsumma. Vad denna satsning betyder för kommunens framtida expansion får framtiden utvisa.

Pandemin både sår och skördar

För att värdera de av myndigheterna påtvingade åtgärderna och konsekvenserna av beslutet om pandemi med konsekvenser för utövare av golfspel finns det som vanligt både vinnare och förlorare. Nästan alla resorts som bygger på besökande gäster med fokus på konferens, Spa och golf har fått slita ont under säsongen.

Blomstra ekonomiskt

Däremot på anläggningar med stor och stark medlemsbaserad verksamhet har man kunnat blomstra ekonomiskt genom att knyta till sig många nya medlemmar till klubben. En av konsekvenserna är att klubbarna har haft svårt att hinna med att arbeta med att upprätthålla kvaliteten på banan på den nivå som medlemmarna är vana vid.

Corona golfboll

Så länge pandemin pågår kommer sannolikt bilden att se likartad ut men så snart som pandemin förklaras som upphörd måste klubbarna vara rustade för att många kommer att lämna golfen för andra aktiviteter. Den dagen kommer, men den dagen – den sorgen. 

Läs mer här>>>

Text: Johan Lindeberg
  

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Verifierad av MonsterInsights