Nyheter

De vill förändra golfbranschen

Sweetspot, lösningen på golfbranschens nedåtgående trend?

Det är Sweetspots grundare Henrik Ahlin övertygad om, som genom öppenhet och rätt hantering av data vill skapa mer och bättre golf för spelaren och samtidigt göra golfklubbarna mer lönsamma.

Sweetspot började som en intelligent bokningskanal men har utvecklats till en teknisk plattform och ett affärssystem för golfbranschen, som bygger på smart hantering av data för att hjälpa golfklubbar att fatta rätt affärsbeslut, framförallt i relation till prissättning, bokning och kommunikation. Vi fokuserar på att vara en oberoende part inom golfen och som tech-partner vara en möjliggörare för alla intressenter, säger Henrik.

golfspelare

Sweetspots affärssystem för golfanläggningar, tränare, förbund och andra inom golfbranschen automatiserar och optimerar processer för att ge möjlighet att göra golfupplevelsen bättre för gäster och medlemmar. Detta har flera av landets mest exklusiva golfanläggningar nappat på. En av dem är Ullna Golf Club. En annan är fjolårets Nordea Masters-bana, Hills Golf & Sport Club.

Hills GK i Göteborg

– Sweetspot hjälper oss att effektivisera bort administrationen och skapar automatisering så att vi kan fokusera på medlemmarnas och kundernas behov, kommenterar Johan Hagenfeldt, VD Ullna GC.

(C) Jacob Sjöman. jacob@sjomanart.com

– Sweetspots bokningssystem hjälper oss att bättre förstå hur vi ska prissätta en golfrunda på Hills, och på så sätt öka tillgängligheten. Vi ser även stor utvecklingspotential i att på sikt kunna integrera andra tjänster än golfrundor i systemet, berättar Mats Sterner, VD på Hills G&SC.

Vad är Sweetspot?

– Sweetspot är ett affärssystem för golfbranschen där vi ger bland annat golfklubbarna unik kunskap om sin egen anläggning som de sen praktiskt kan omsätta till intäkter, effektivisering och kundnöjdhet. Grunden har alltid varit utifrån en golfares perspektiv, men för att skapa den optimala upplevelsen för golfaren måste vi börja förändringen på golfklubben, hos tränare och hos andra intressenter i branschen, menar Henrik.

Varför behövs Sweetspot inom golfen?

– Golfbranschen är väldigt eftersatt på teknikområdet och det har gjorts väldigt lite investeringar historiskt. Sweetspot hjälper klubben till rätt information så att de kan fatta affärsmässiga beslut baserat på verklig data. Det kommer göra golfen och golfklubbarna mer attraktiva och tillgängliga, vilket är ett måste för att vi tillsammans ska kunna växa sporten.

Hur går det egentligen till?

– Vi har skapat ett öppet system som driver förändring, vilket leder till ökad tillgänglighet och service för spelaren, ökad lönsamhet för golfklubben och minskad administration för alla.  Systemet ger golfklubben kontroll över sin data och sina affärsbeslut både på kort och lång sikt kopplat till golfklubbens egna mål för verksamheten.

Finns det några positiva effekter även för golfaren?

– Ja, självklart! Vi måste hela tiden balansera produkten mellan exempelvis golfklubb och spelare, det måste vara en produkt som gynnar båda parter för att det verkligen ska ge positiva effekter för alla. För golfaren skapar Sweetspot exempelvis snabbare, enklare och bättre bokningsupplevelse, högre tillgänglighet på attraktiva tider, större valmöjlighet utifrån exempelvis pris och bättre banor med ökat medlemsvärde i takt med att golfklubbarna får förbättrad ekonomi och kan investera i anläggningen. Allt detta tillsammans skapar en fantastisk kundupplevelse så att vi tillsammans med branschen kan växa golfen och vända trenden.

Ska bli kul att följa er utveckling och framgång framöver. Är det något annat du vill tillägga?

– Ja, vill du som läser det här vara med och förändra golfbranschen så hör gärna av dig till oss, vi söker hela tiden riktigt bra kollegor som har samma vision och intressen!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Verifierad av MonsterInsights