Nyheter

En prickkontroll kan vara avgörande!

Euromelanoma är en europeisk satsning för att förebygga och tidigt upptäcka malignt melanom och andra former av hudcancer. Kampanjen drivs ideellt och är inte en del av den vanliga landstingsvården. Syftet med projektet är att utbilda befolkningen i hur hudcancer ser ut och hur man kan upptäcka det hos sig själv eller närstående. Man vill även förmedla kunskap kring riskfaktorerna för att utveckla hudcancer samt att undervisa hur man kan skydda sig mot solen som är den viktigaste orsaken till hudcancer.

Hudläkare ställer upp

Euromelanoma-veckan drivs av Euromelanomagruppen, ett Europeiskt nätverk av hudläkare som brinner för att sprida kunskap om hudcancer så att hudcancer kan upptäckas tidigt och att förekomsten av sjukdomarna på sikt kan sjunka. I Sverige stöds kampanjen av många hudläkare som ställer upp med att erbjuda remissfria tider under Euromelanoma-veckan.

Specialistläkargruppen gör kostnadsfria undersökningar av födelsemärken på golfare i år igen.

Hudcancer är en av de cancerformer som är enklast att upptäcka och behandla, och chansen för att bli helt frisk är mycket stor om cancern blir diagnosticerad tidigt. Men om kunskapen om hudcancer är låg kan det vara svårt att upptäcka sjukdomen i ett tidigt skede. Vi golfspelare är utsatta för stor solexponering och därför gäller det att ha extra koll på sina prickar på kroppen.

Förra året gjorde tre hudläkare från specialistläkargruppen i Gävle en turné till olika golfklubbar i regionen i samband med melanomveckan. Man gjorde då kostnadsfria undersökningar av födelsemärken på golfarna. Det blev mycket uppskattat med prickkontrollerna på klubbarna ifjol och därför gör man det i år igen. I år kommer även Eucerin solskydd att delta och dela ut information samt små prover på solskydd som passar golfare.

I år besöker man dessa golfklubbar:

6 maj – Högbo GK

12 maj – Gävle GK

18 maj – Bollnäs GK

19 maj – Söderhamns GK

Golfturnén kan utökas med fler golfklubbar.

Så tänk på solskyddet och att söka vård i tid och att en snabb prickkontroll kan vara avgörande!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Verifierad av MonsterInsights