Livsstil

Ny undersökning i post-pandemin: Hemester eller resa långt ut i världen?

En ny undersökning som Novus utfört åt Stockholms Handelskammare visar på ett stort intresse för resor efter pandemin. I synnerhet är det resor med flyg till utlandet som lockar de svarande.

– Det är uppenbart att människor vill ut i världen och flyget är i dag helt oumbärligt. I takt med lättade restriktioner kommer de privata resorna sannolikt att stå för ett snabbt och stort uppsving, säger Carl Bergkvist, näringspolitisk expert på Stockholms Handelskammare.

Man har frågat över 1000 personer

Novus har på uppdrag av Stockholms Handelskammare frågat 1 079 personer boende i Stockholms län om hur de ser på tiden efter pandemirestriktionerna, och i vilken utsträckning man saknar olika reserelaterade företeelser.

troia easton

En tydlig slutsats är att endast 18 procent av de svarande tror att ”färre personer reser med flyg” är en förändring som blir bestående efter pandemin. Så många som 53 procent tror istället på en återgång till hur det var före pandemin.

– Vill man resa långt, vilket många vill, så är flyget i princip oumbärligt för att kunna göra det tids- och kostnadseffektivt, säger Carl Bergkvist.

Hemester eller resa utomlands?

När det gäller påståendet att man semestrar mer i närområdet eller i Sverige, tror 27 procent att förändringen är bestående medan 37 procent tror på en återgång till hur det var före pandemin.

Längtan efter att se något nytt

När de svarande ska redovisa hur stor längtan man har efter olika företeelser, sticker i synnerhet resor till utlandet ut. Här väljer hela 49 procent högsta nivån av längtan och på en skala mellan 1 och 5 blir genomsnittet 3,91.

sas flyg

Motsvarande snittsiffra för resor inom Sverige är 3,48, vilket indikerar att efterfrågan på resor inom riket är fortsatt hög.

Flyget populärast

När det gäller vilken typ av färdmedel man längtar efter att resa med toppar flyg med ett genomsnittsvärde på 3,37. Sammantaget väljer 34 procent den högsta nivån av längtan på den femgradiga skalan när det kommer till att resa med flyg.

Såväl resor med tåg och bil noteras för ett snittvärde på 2,91.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Verifierad av MonsterInsights