Golfbanor i SverigeNyheter

PGA Sweden National – Ett namn som förpliktigar

Under flera år letade PGA efter mark till en nationalbana i Sverige. Avsikten var att kunna samordna utbildning av såväl golfspelare som instruktörer och ha en egen bana med en kvalitetsnivå av högsta internationella klass. Flera projekt prövades – och ratades. En som inte kunde släppa tanken på en nationalbana var PGA of Swedens chef Mikael Sorling.

Redan 1996, efter en golfdag med efterföljande kvällssamkväm med PGA of Swedens styrelse presenterade Mikael idén om att anlägga en bana som skulle ha allt. De flesta svenska spelarna var ofta oerfarna av internationella banor när de kom ut i Europa och skulle tävla mot den professionella eliten, eftersom de svenska banorna oftast var för korta och för ”lätta” för eliten. Trots en sen kväll var idén lika spännande dagen efter och beslut togs att undersöka möjligheterna närmare.

Hinder på vägen övervinns

Många externa faktorer skulle uppfyllas, som närhet till internationell flygplats, närhet till kontinenten, hotell, bra allmänna kommunikationer bland mycket annat. Med flera starka intressenter bakom sig, skulle projektet kunna genomföras om man hittade rätt mark. Området kring Torups Slott i anslutning till orten Bara öster om Malmö var intressant. Det var viktigt att marken skulle ägas, därför kontaktades olika lantbrukare i ärendet. Deras intresse var svagt och man var ovillig att sälja, men tack vare en god kontakt med Malmö kommuns starke man Nils Yngvesson kunde mark omfattande 277 hektar förvärvas.

Banarkitekten Kyle Philips kontaktades för design av en inland linksbana på sandbotten plus en bana av mera öppen parkkaraktär. Efter sju sorger, åtta bedrövelser och 13 år senare invigdes anläggningen 2009. Men ett elegant klubbhus, två fina 18-hålsbanor (Links och Lakes), en 9-hålsbana och driving range med alla tänkbara möjligheter och den senaste tekniken på plats, startade verksamheten. En erfaren Europatourspelare (Ove Sellberg) anställdes som ansvarig för den dagliga verksamheten. Jag vill minnas att det dessutom krävdes en bra slant för att köpa in sig på en andel av golfverksamheten som medlem i klubben. Endast 200–250 personer tecknade sig för medlemskap.

Klubbhuset hade förutom shop och restaurang även 17 sviter för uthyrning till såväl golfspelare som den övriga allmänheten. I projektet ingick även att på sikt etablera något liknande Holiday Inn i närområdet. Golfen i allmänhet förde en minskade tillvaro, vilket påverkade besluten om fortsatta satsningar, varför verksamheten krävde tillförsel av kapital under många år.

Förändringens tid stundar

För några år sedan var verksamhetens resultat på årsbasis fortfarande inne i en trend av för liten beläggning. Styrelsens ögon började rikta sig åt likartade anläggningar som gick med vinst. En familj som särskilt utmärkt sig är ägarna till Hooks Herrgård några mil söder om Jönköping. Vad har de som inte vi har? Hur kan de vara så lönsamma och inte vi som har ett mycket bättre läge? Kontakt togs med ägarfamiljen Edberg på Hook och man inledde även diverse förhandlingar med Jonas Edberg, som då drev hotell- och restaurangverksamhet på västkusten.

Jonas tog med sig sin fru Julia och de bokade in sig på ett golf- och hotellpaket på PGA Sweden National som vilka som helst. Eftersom det mesta gick på sparlåga på grund av låg beläggning möttes paret av ett nästan tomt klubbhus, de kunde även konstatera att stora förbättringsarbeten krävdes på såväl servicedelen som på upplevelserna i övrigt.

I de efterföljande diskussionerna förklarade Jonas sina upplevelser för styrelsen och begärde stort handlingsutrymme om det skulle vara aktuellt att ta över ansvaret för driften. Under tiden såg styrelsen nya expansionsmöjligheter då det talades om att hästverksamheten på Jägersroanläggningen skulle flyttas ut mot Bara och bli närmaste grannar. Hotellplanerna dammades av och även andra inkomstbringande projekt (försäljning av bostäder) blev åter aktuella. Försäljningen av Barsebäck Resort och en ökad satsning på olika medlemskap och fler erbjudanden om spel i olika former, skulle innebära nya medlemmar och nya möjligheter.

En sak i taget

Utifrån sin erfarenhet att hålla kontroll på såväl utgifterna som attityder och serviceförmåga inledde Jonas sin förändring av verksamheten genom att gå igenom verksamhetens alla kostnader och intäkter enligt devisen att fokusera på en sak i taget och det viktigaste först. Eftersom restaurangverksamheten hade brister tog Jonas hustru Julia över den för att initialt förändra verksamheten åt rätt håll. Julia kom senare att övergå till egen verksamhet på Karlaby Kro på Österlen.

Man hade sedan länge en envis brunn som släppte ut vatten på uppfarten. En närmare kontroll visade att hela anläggningen hade värmts med el eftersom bergvärmesystemet aldrig hade fungerat. Här fanns det fog för begreppet ”Operation läcktätning”. Tänk om det hade varit dagens priser på elen …

Hela banan har ett dräneringssystem som ingen hade brytt sig om att sköta och inte var rensat sedan det lades ner i marken. ”Operation renblåsning” genomfördes och numera är det ett helt annat flöde mellan tillfört vatten och avrinningen i de öppna vattendragen. Först nu fungerar den cirkulära processen och dessutom med mycket större flöden än tidigare.

Att spara genom att satsa och prioritera

En genomgång av anställningsavtal för personalen visade på flera speciella egenheter och att restaurangens personal inte följde det branschavtal som var brukligt inom den verksamheten. Inköp och underhåll av maskinparken strukturerades om genom olika större och mindre förändringar med ökad effektivitet till lägre kostnad. En del större och mindre förändringar ledde till att det numera är en effektiv och modern verksamhet som möter alla medlemmar och gäster på ett professionellt sätt.  

För Jonas Edberg och hans personal innebar förändringens vindar att utifrån kundnytta för hela anläggningen använda alla till buds stående medel för att spara in på onödiga utgifter och använda befintliga resurser på ett optimalt sätt. Det har inneburit att den dagliga verksamheten numera täcker sina löpande kostnader och att i det framtida perspektivet finns alla möjligheter att projektet PGA Sweden National blir den lyckade satsning som Mikael Sorling såg i horisonten 1996. Under ett personligt besök på PGA Sweden kunde jag med egen upplevelse notera ett effektivt och synnerligen behagligt bemötande från alla delar av personalen.

– Vi ser positivt på framtiden, vi har fått ordning på våra golfbanor, satsat på Trackman range, padelbanor och mycket mer. Vi arbetar mot att bli en resort på riktigt. Vi hoppas även få välkomna en galoppbana som granne i framtiden jämte ett större hotell med allt vad det innebär i ökad tillströmning av gäster.

– Våra greenfeeintäkter håller samma höga nivå som 2021. Vidare växer vår Business Club till att nu innehålla 70 företag. Vi har en bra organisation som levererar hög service och alltid ett glatt leende vid våra gästers ankomst.

– Vi jobbar ständigt mot att bli bättre. I skrivande stund håller vi på att utveckla vinteraktiviteter för våra medlemmar och gäster för att skapa en skön känsla av rörelse även på vintern, framför allt tänker jag då på vår range och våra övningsområden vid korthålsbanan. Förutom rangen som har belysning och värme, har vi även två inomhussimulatorer för bra vinterträning. Vi kommer nu under vintern även att göra vårt bästa med att skapa än mer attraktiva paket för att locka än fler medlemmar och gäster till oss säsongen 2023, berättar Jonas Edberg, vd på PGA Sweden National.

Text: Johan Lindeberg

Foto: Staffan Andersson

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Verifierad av MonsterInsights