Nyheter

Sweetspot lämnar in klagomål mot SGF till Konkurrensverket

Svenska techbolaget Sweetspot har under måndagen lämnat in ett klagomål till Konkurrensverket gällande Svenska Golfförbundets IT-system GIT. Klagomålet avser missbruk av dominerande ställning och grundas på det faktum att golfklubbarna inte själva kan välja vilket IT-system de vill använda.

– Vi ifrågasätter att det går till på det här sättet och om det verkligen är det bästa för golfens alla utövare. Det skulle vara intressant att få detta prövat, säger Sweetspots vd och grundare Henrik Ahlin.

Sweetspot grundades 2017 och erbjuder golfklubbar, spelare och andra aktörer ett affärssystem som bland annat innefattar bokningsflöden med prisalgoritmer, medlemskapsmoduler baserade på spelvärden, integrerat kassasystem samt CRM-system.

Målet är att förenkla golfspelandet för alla utövare och ge golfklubbarna optimala förutsättningar för att kommersialisera sin verksamhet.

– Ett exempel är vår algoritm för dynamisk prissättning som bygger på att vissa tider är mer eftertraktade och därmed blir dyrare, medan andra tider är mindre eftertraktade och har en lägre avgift. Precis som i övriga samhället tror vi på en fri marknad där utbud och efterfrågan gäller och där såväl spelare som klubbar får maximal frihet att utöva det vi alla älskar mest – golf, säger Henrik Ahlin.

Svenska Golfförbundet (SGF) å sin sida driver i ett dotterbolag IT-systemet GIT. Det är obligatoriskt för alla medlemsklubbar att använda GIT och likaså att betala en årlig avgift för denna användning, oavsett om man så önskar/har behov eller inte.

– Vi tycker det är problematiskt att SGF tvingar samtliga klubbar att betala för alla tjänster som förbundet erbjuder oavsett om dessa används. Våra kunder betalar idag för Sweetspot men även för bokningssystem från golfförbundet, det blir såklart begränsande för vår tillväxt att potentiella kunder får dubbla kostnader, menar Ahlin.

Henrik Ahlin, VD på Sweetspot.

SGF:s agerande förhindrar även den innovativa utveckling som golfen behöver och som Sweetspot leder. Bolaget har över tid utvecklat och erbjudit en produkt som är mer tekniskt sofistikerad och erbjuder överlägsen funktionalitet jämfört med GIT. Detta får negativa konsekvenser på såväl klubb- som konsument-/spelarnivå.

– Vi har svårt att få tillgång till rätt tekniska lösningar från SGF såsom API-kopplingar för olika tjänster. Golfförbundets starka dominerande ställning gör det utmanande för alla externa bolag som vill utveckla och innovera branschen att få tillgång till rätt tekniskt stöd. SGF har genom sitt agerande försvårat för överlägsen teknologi att komma medlemsklubbar och svenska golfspelare till godo. Ska vi verkligen ha det så? Vi ställer oss frågan om vad som är bäst för svensk golf och därför lämnar vi in ett klagomål för att få detta prövat av Konkurrensverket.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Verifierad av MonsterInsights