GolfkrönikorNyheter

Golfklubbarna förlorar 1-2 miljoner kronor om året – helt i onödan

När jag tittar på golfbranschen – som jag är verksam inom – får jag understundom känslan av att den har gett upp. Idén om möjligheten att öka klubbarnas spelintäkter och bekämpa deras ekonomiska bekymmer verkar inte existera. Det är såklart oroväckande att sportens högsta organ talar i termer som ”den omöjliga ekvationen”, och hänvisar till att golfaren inte är beredd att betala för vad golf kostar. Detta är ett påstående som inte stämmer – vi på Sweetspot arbetar med många golfklubbar i landet som under de senaste åren har bevisat motsatsen.

Pandemiåren har inneburit att den negativa trend som pågått under nästan två decennier har brutits. Det är bra. Golfklubbarna har god ekonomi och fler ansluter till sporten. Det mesta tyder dock på att detta uppsving är temporärt och att situationen kommer återgå till hur det såg ut tidigare – om klubbarna inte förändrar sin strategi, det vill säga. Här vill jag verkligen poängtera: ”Den omöjliga ekvationen” är långt ifrån omöjlig att lösa, det finns åtgärder att genomföra.

Till att börja med måste klubbarna applicera en mer professionell och affärsmannamässig inställning till hur de styr sina verksamheter. I detta ingår att maximera sina tillgångar – innan pandemiåren förlorade den genomsnittliga golfklubben 1-2 miljoner kronor om året på att inte optimera sin verksamhet. I grund och botten handlar det om att förstå och värdesätta produkten – i detta ingår prissättning, paketering och tillgängligheten per kundsegment – så att den stämmer överens med hur kunden värdesätter den.

Om detta sker kommer klubbarna att öka sina intäkter samtidigt som de får nöjdare kunder – det är nämligen så att alla golfare har olika behov och preferenser, både gällande frekvens och ekonomi. I dagsläget uppger 36 % av dem att de sällan/aldrig får den starttid de vill ha, vilket följaktligen innebär att branschen skapat en produkt som över en tredjedel av landets spelare inte är nöjda med. Om klubbarna spelar sina kort rätt under kommande år kommer tillgängligheten att öka och fler golfare kan spela på sina villkor. Vi kommer då se fler aktiva spelare, något som såklart gynnar branschen som helhet.

Ett önskat scenario för branschen hade varit att medlemskapen utvecklats och anpassat sig så att både klubb och golfaren gynnats. Siffrorna nedan visar på skillnaden i nyttjandegrad av speltider på en normal medlemsklubb i Sverige:

12 % av medlemmarna står för 30 % av det totala spelet.

12 % av medlemmarna står för 48 % av spelet på primetime-tider.

12 % av medlemmarna som spelar 1-3 gånger på klubben.

12 % av medlemmarna spelar inte alls på klubben.

Pandemin har ökat intresset bland de golfare som inte är golfare i den bemärkelse att de vill vara med i en traditionell golfklubb och betala en årsavgift på 8000 kr. Idag ser vi simulatorhallar, drivingrange:ar, och Pay and play-banor fyllas med yngre målgrupper som inte får plats på golfklubbarna, då en viss grupp av klubbens medlemmar beslagtagit speltider med tävlingsspel och gruppbokningar. Branschen måste betrakta denna utveckling som en möjlighet, snarare än att försöka motverka den.

Avslutningsvis: Istället för att gå med på idén om ”Den omöjliga ekvationen” bör branschen titta på situationen och skapa en strategi som är gynnsam för både klubbarna och spelarna. Golf är en anrik sport och detta ska naturligtvis bevaras – men ett modernare sätt att se på affären måste appliceras. Att inte anpassa den efter konsumenternas behov och betalningsvilja är att göra både anläggningarna och spelarna en otjänst.

Text: Henrik Ahlin, CEO Sweetspot

Vad gör Sweetspot?

Affärsplattform med fokus på revenue management för optimering av golfanläggningar

Affärsområden
Golfklubbar
Simulatorer
Driving Range
Tränare

Antal kunder
102 st

Antal anställda
31st

Aktuellt 2022
Expansion till Europa
Lansering av drivning range- och tränarplattform
Stort fokus på rekrytering

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Verifierad av MonsterInsights