Golfbanor i SverigeNyheter

Täby GK planerar att bygga om bana och klubbhus

Täby Golfklubb planerar att bygga om banan inklusive träningsområdet och klubbhuset. Det är en investering på cirka 35 miljoner kronor där aktieägarna tillsammans behöver bidrar med tio miljoner.  I november ska aktieägarna säga sitt om satsningen ska bli verklighet, eller inte.

Nyligen hölls ett första informationsmöte där styrelsen med ordföranden Mats Nordqvist och klubbchefen Robert Edholm i spetsen berättade om planerna. Cirka 200 av klubbens 1100 aktieägare, tillika medlemmar, deltog.

Täby Golfklubb bildades 1968. Klubbhuset är äldre och var från början ett bostadshus. Det har stått på Skålhamra gårds mark i nästan 100 år, ståtligt högt uppe på en höjd med utsikt över Vallentunasjön. Huset är både eftersatt vad gäller underhåll och omodernt för att driva restaurangverksamhet, och behöver därför totalrenoveras. Arkitektens förslag är att bygga till två flyglar för att skapa större sociala ytor och en modern restaurang med plats för 100 sittande gäster. Kostnad: Cirka 25 miljoner kronor.

En oslipad diamant

Banan är en av de vackrast belägna i Stockholmsområdet, intill Vallentunasjön. Efter 50 år behöver den nu uppgraderas utifrån devisen ”förädla, förbättra, förfina”. Banarkitekt Johan Benestam har tagit fram ett förslag där hål 12-18 prioriteras i första etappen. Kostnad: Cirka 7 miljoner kronor.

 – Täby Golfklubb är en oslipad diamant! Vi i klubben strävar efter att leva upp till värdeorden trivsel, gemenskap och kvalitet för att bli en klubb med positiv medlemsutveckling även i framtiden, säger ordförande Mats Nordqvist.

Till detta ska läggas en planerad upprustning av övningsområdet inklusive korthålsbanan. Total kostnad beräknas till 35 miljoner kronor varav 25 miljoner ska lånas upp inom banksektorn. Kontakter med bankerna visar att det krävs en ekonomisk insats av aktieägarna också. Drygt 1 100 personer är aktieägare och därmed delägare i marken på Skålhamra som ägs av bolaget Täby Golf AB. De behöver bidra med tio miljoner kronor. Efter ytterligare ett informationsmöte i höst går medlemmarna till beslut på en extra bolagsstämma i november för att kunna gå vidare med planerna. Senast i januari 2023 måste minst 87 procent av aktieägarna ha förbundit sig att erlägga den extra avgiften för att det ska bli ekonomiskt möjligt att genomföra planerna.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Verifierad av MonsterInsights