LivsstilNyheter

Golfbanorna i Dalarna kan rädda turist-krisen

Pandemin har fått stora konsekvenser för turismen i Dalarna, visar ny statistik från Visit Dalarna. 900 arbetstillfällen försvann under 2020 – fler än riksgenomsnittet – liksom hundratals miljoner i förlorade intäkter. Dock kan pandemins erfarenheter ge regionen stora fördelar när resandet återigen ökar och besökarnas nya beteenden gör Dalarna till en än mer attraktiv destination.

Nusnäs dalahäst

Enligt ett nytt pressmeddelande från Visit Dalarna var 2020 ett omvälvande år för turismen. Pandemin slog till och mycket förändrades .
Turism är beroende av förflyttning och när denna begränsas för att minska smittspridningen drabbas branscher som lever av turism hårt.

– Minskningen är förståelig med tanke på allt som hände förra året. Försvunna arbetstillfällen och många krisande företag är påtagligt negativa konsekvenser. Dalarna har förlorat hela 15 procent eller 900 av arbetstillfällena i besöksnäringen, vilket är mer än Sverige som helhet där tappet uppgår till ca 10 procent, säger Jonas Rosén, presskontakt på Visit Dalarna.

–Tappet av besökare innebär också tappade skatteintäkter, där regionens och kommunernas skatteintäkter från besöksnäringen minskat med 131 miljoner kronor och uppgick därmed till sammantaget 850 miljoner kronor under 2020. Det är förstås oroväckande för framtiden, när näringen nu förhoppningsvis börjar komma på fötter igen, menar Jonas Rosén.

Förändrade resmönster – nya möjligheter

– När vi blickar framåt har vi ett viktigt arbete i att återstarta besöksnäringen. Nya beteenden och resemönster har uppkommit i pandemins spår och är troligtvis här för att stanna. Då behöver vi ställa om och utveckla våra företag och erbjudanden för att matcha den efterfrågan. Vi behöver också samlas i gemensam kommunikation för att lyfta Dalarna som ett tryggt, säkert och attraktivt resmål, det vill säga jobba hårt för att locka tillbaka de besökare vi har tappat under pandemin.

Stark längtan till naturen

Om vi klarar den här omställningen och fortsätter arbetet med att utveckla Dalarna som destination ser framtiden ändå ljus ut. För något som också kommit ur pandemin är en ännu starkare längtan till naturen, det äkta och genuina. Allt det vi har så mycket av här i Dalarna, säger Jonas Rosén.

Golf vid Siljan

Att golfen fått ett uppsving är ju något som vi skrivit om tidigare. För landskapet betyder det att man satsar stort på golfturismen. Många vill spela i den svenskaste miljön som vi har.

Något som lockar turister är golfen. Och Golfbladet har varit i det vackra, svenska landskapet och ger här en skildring av golf runt Siljan.

Golf runt Siljan>>>

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Verifierad av MonsterInsights