Nyheter

De får stipendium från PGA

PGA Future Fund är Sveriges största individuella idrottsstipendium. PGA grundade stiftelsen hösten 1998 tillsammans med företag från näringslivet och privatpersoner med en gemensam passion för golf.

PGA har flera syften med stiftelsen. Först och främst ger de unga, lovande svenska Tour Professionals ett direkt ekonomiskt stöd, vilket ofta utgör en betydande hjälp när en spelare tar steget upp till en högre tour. Det ekonomiska stödet täcker kostnaderna för de första 4-5 tävlingarna och utgör en grundläggande trygghet i början av deras karriärer. Genom detta stöd skapas även en viktig mental trygghet för spelaren, vilket är viktigt för självförtroende och motivation.

I den andra vågskålen ligger flera av PGAs syften med sin verksamhet, såsom att verka för att utveckla och säkerställa en ledande position inom golfsporten för sina medlemmar och att öka intresset för golfsporten. Trevliga, skickliga och framgångsrika Tour Professionals bidrar otroligt mycket till detta i sin roll som förebilder.

Gentemot PGAs samarbetspartners spelar Future Fund också stor roll. Med medlemmar som är framgångsrika och goda ambassadörer för sitt PGA och sitt land, ökar PGA sina möjligheter att bedriva en framgångsrik verksamhet.

Varje år utses stipendiaterna av en kommité från PGA i samarbete med SGFs landslagsledare. Huvudkriterier för att bli utsedd är att spelaren kvalificerar sig till en högre tour som ligger på högsta eller näst högsta nivå. Högsta nivå är PGA Tour, LPGA Tour, ET eller LET. Till näst högsta nivå räknas Epson Tour eller Korn Ferry Tour. Med utvecklingen som sker i framförallt Sydafrika och Asien kan tourer också där räknas in.

Antalet spelare som varje år erhåller stipendier varierar och beror på hur många som är aktuella och hur stora medel som står till förfogande. I år är det tre PGA Tour Professionals som får stipendiet och 100 000 kronor vardera. Det är Sara Kjellker, Charlie Lind och Hugo Townsend.

Hör Sara, Charlie och Hugo berätta om vad stipendiet betyder för deras fortsatta satsning och vad de har på sitt program den närmaste tiden.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Verifierad av MonsterInsights