Golfbanor i SverigeNyheter

Frösåker G & CC blir 70 % självförsörjande på el

Frösåker Golf & Country Club utanför Västerås förväntas bli till 70% självförsörjande på el, när den solcellsanläggning man installerat under vintern tas i drift.

Anläggningen med 1824 paneler förväntas producera omkring 600 000 kWh ren, förnybar el varje år, samtidigt som den reducerar anläggningens årliga energikostnad med 800 000 kronor och minskar koldioxidavtrycket med 300 ton årligen.

– Vi vill satsa på solcellsteknik av miljöskäl. Vi har redan tagit många steg för att förbättra den miljömässiga hållbarheten vid anläggningen, till exempel genom att övergå till arbetsfordon, golfbilar och klippare som går på el. De är tysta och släpper inte ut några avgaser, berättar ägaren Christer Ral.

– Vår anläggning har dessutom höga elkostnader. I det fasta avtal vi hade tills nyligen kostade elen 75 000 kronor per månad. När avtalet förnyades i januari ökade månadskostnaden till 200 000 kronor.

Största delen av elförbrukningen går till uppvärmning av anläggningens hotell, klubbhus, butik och andra byggnader. Under sommaren drar bevattningsanläggningens pumpar stora mängder el.

Installatören, El av Sol, rekommenderade en lösning från SolarEdge med DC-optimerade växelriktare för att generera den mängd el som behövs, samt för att möta de utmanande förutsättningarna på platsen.

Solcellsanläggningen ligger ute på banan, i en svacka med god solinstrålning, men relativt undanskymt för att inte vara i vägen för spelet. Växelriktarna från SolarEdge är placerade i ett teknikhus i anslutning till solcellsanläggningen. Växelriktarna har en fast hög strängspänning på 750 volt, vilket ökar effektiviteten då det ger lägre spänningsfall över långa avstånd.

Solcellsanläggningen är även försedd med effektoptimerare från SolarEdge för att öka elproduktionen. Dessa eliminerar den skillnad i effekt som alltid finns mellan paneler till följd av olika instrålning eller skillnader i materialet. Panelerna kan även bli nedsmutsade. Utan effektoptimerare reduceras panelernas produktion ned till effekten hos den svagast presterande panelen.

Effektoptimerare kompenserar de skillnader som uppstår mellan paneler och ger 4-8% mer elproduktion sett över systemets livstid.

– En annan anledning till att vi valde SolarEdge är att övervakningssystemet direkt larmar om paneler tappar i effektivitet eller inte levererar av någon anledning, säger Patrick Gustafsson, Key Account Manager hos installatören, El av Sol.

Installationen på Frösåker Golf & Country Club har delats upp i två anläggningar med två abonnemang. Genom att varje anläggning är mindre än 500 kW får man då göra avdrag för energiskatten på egen använd el, vilket ytterligare förkortar återbetalningstiden på systemet.

Anläggningen invigdes vid inledningen av golfsäsongen.

– Eftersom golfsäsongen börjar under våren så stämmer förbrukningen bra ihop med produktionen i solanläggningen, säger Christer Ral.

– Vi räknar med en återbetalningstid på 8 år, men med dagens elpriser borde det gå fortare.

– Sedan kan man ju inte bortse från att det finns ett marknadsföringsvärde i att golfbanan är miljöanpassad. Därför kommer vi i klubbhuset att ha en display som hela tiden visar hur mycket el vi producerar och hur mycket koldioxidavtrycket minskas av detta, avslutar Christer Ral.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Verifierad av MonsterInsights