Golfkrönikor

Golfbanors design: Av vilka för vem?

Nästan alla som spelat golf under längre tid har sannolikt någon gång sagt: ”Tänk om jag fick bygga min egen golfbana. Då skulle jag …” Bakom dagens utseende på Sveriges nästan 500 golfbanor finns det över tid minst en person som har lagt sin panna i djupa veck för att forma en alldeles egen bana, antingen för sig själv eller för någon annans räkning.

Kunskap är nyckeln till framgång

Kunskap om att skapa en golfbana kan antingen läras in genom studier och erfarenhet eller genom en kombination av dessa. För mellan 150 år sedan och fram till de moderna banorna i slutet av 1900-talet (och senare) är det en himmelsvid skillnad mellan att bygga banor med naturliga förutsättningarna eller genom att helt enkelt ”skapa” de förutsättningar som man vill ha.

Göteborgs golfklubb

Oftast tas ett landområde på ca 100 hektar i anspråk får skapa en 18-hålsbana inklusive övningsområden och frågan blir ”Vad går det att göra av det här?” Eller också kanske man letar upp ett område med bra förutsättningar som passar för planerna.

Platta greener

Hos oss kan man se tydliga skillnader mellan före 1970 och efter. Förr var endast ett fåtal banor ritade av en specialutbildad golfarkitekt. I stället var det oftast en välkänd instruktör som gjorde enklare skisser på layout och design i akt och mening att hålla kostnaderna på en lägre nivå. Man byggde på de förutsättningar som fanns och skapade banor med utslag från mattor och med i regel platta greener.

Ljunghusen

Ett bra exempel är min egen hemmabana Ljunghusen, som fram till för bara några år sedan hade greener som av vissa uppfattades som ”platta pannkakor”. Den professionella golfens mediagenombrott har skapat större krav (speciellt från singelhandicapare) på att framför allt greenerna ska vara undulerade, såphala och att det ska finnas avrinningssänkor och kullar både här och där. För min egen del gillar jag helst banor i öppen natur med nivåskillnader och mjuka böljande linjer mellan fairways, semiruff och naturlig ruff.

Medelgolfaren betalar för att eliten ska njuta!

Ju lägre handicap desto trovärdigare blir argumenten, tycks vara en doktrin som förstärker argumenten. Är du dessutom professionellt spelande pro och/eller har en akademisk utbildning i bandesign ska en klubbledning ha mycket starka argument för att övertyga den professionella auktoriteten att ändra uppfattning.

Vem är banan till för?

Den springande punkten är vilken kategori av golfspelare som banan är tänkt att attrahera? Elitspelarna? De med handicap 5-15 eller de med 16-30? Med tanke på att betydligt fler än 50 % av en vanlig klubbs medlemmar har över 25 i handicap, betyder att det är den gruppen som betalar mest pengar till klubbens kassa. Utan dessa spelares insatser skulle klubben inte existera och det måste vara en grannlaga uppgift att designa en bana så att även de som med stor möda och en hel del frustration är nöjda och med tillfredsställelse går till klubbhuset efter avslutad rond.

Hook

Tro inte en sekund på den golfarkitekt som påstår att han/hon designar en bana som alla spelare från eliten till nybörjaren tycker om. Det är en tulipanaros. En golfbanedesigner med självaktning ritar alltid en bana där det finns många utmaningar på resans gång. Det kan vara bunkrar, dammar, ett vattendrag eller kanske kullar med tjockt gräs, men de finns där var så säker. Ett vanligt inslag är en avsmalnande ingång till greenerna med ruff och bunkrar på båda sidorna och något som kan liknas vid en haklapp av fairway framför ingången till greenerna.

Polen golfbana

Självklart ska det inte vara 18 hål på ett stort platt gärde men det finns så mycket att göra med klipplinjer, olika höjder på gräset, träd och buskar och kanske en bunker som hindrar bollen att hamnar i än värre bekymmer. Hur ofta ser ni en bunker som ligger som skydd framför ett vattenfyllt dike, eller större buskage? Fördel för dig? Du har kvar din boll!

Bygga om, renovera eller justera?

Eftersom det endast har byggts någon enstaka ny bana sedan början av 2010-talet sker det numera ofta ombyggnationer av främst greenområden och bunkrar på befintliga banor. Flertalet av dessa sker i kombination med att nyutvecklade grässorter tas i bruk och att nya skötselrutiner, snabbare och jämnare greener blir allt vanligare.

Överblick över hålen

Detta innebär att många banor formas om till mjukare former och det är en utveckling som jag personligen är en stor anhängare av. En annan viktig förnyelse som ger stora avtryck i upplevelsen är att bygga upp utslagsplatserna med minst en meter för att få en bättre överblick över hålen, vilket gör stor skillnad mot tidigare. Många gånger är det de små justeringarna som gör skillnad.

Böljande fram och tillbaka

Tänk på hur just din hemmabana skulle kunna förändras enbart med att göra en rak ruffkant lite böljande fram och tillbaka, eller vad det skulle innebära att man klippte ner gräset ”foregreenkort” på en större yta runt greenerna. Det är precis som Povel Ramel för många år sedan sjöng i visan:”Det är de små, små detaljerna som gör’et!”

Av Johan Lindeberg
Foto Getty Images

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Verifierad av MonsterInsights