Golfkrönikor

Hur ska vi tyda golfens utveckling under pandemin?

Aldrig tidigare har det varit så många spelare under vintersäsongen som vintern 2020-21. Här reflekterar vår kolumnist Johan Lindeberg över hur det ökade spelet har skapat större behov av mer och korrekt information om det aktuella läget för klubbens banor.

Lätta bärbagen

Under den tid som endast de riktiga entusiasterna (som jag själv) plockade fram vintergolfgarderoben med speciella skor, den lätta bärbagen och bra lager-på-lagerkläder, har det den senaste vintern varit kö på ettans tee nästan oavsett vädertyp. Det gick så långt att på min hemmabana stängdes greenerna i nästan två månader på grund av överslitage, och det var första gången i mannaminne.

golfbana

Allt detta spel kräver mer arbeten med att laga och preparera banan eftersom slitaget av naturliga skäl blir större trots slagmattor. Den tid som behövs för underhåll blir också längre om underhållsarbetena blir avbrutna av spelare gång efter annan. Det ökade spelet har skapat större behov av mer och korrekt information om det aktuella läget för klubbens banor.

”Keep it simple, stupid!”

Information om det rådande läget regleras normalt från klubbens kansli och ibland den väderkamera som finns monterad på klubbhuset har varit livligt frekventerad av spellystna golfare. Denna kollision mellan önskan om spel och slitage och skötsel har fått mig att fundera kring fenomenet INFORMATION.

Jag har en gång i tiden lärt mig att det inte är vad budskapet är utan hur det förmedlas och framför allt hur det uppfattas som är väsentligt.

På hemmaklubben finns det två informationstavlor runt klubbhuset samt en tavla inne i klubbhuset. Tavlan inne i klubbhuset är per definition klubbens officiella informationskälla. Dessutom ska hemsidan vara uppdaterad. Jag tillåter mig att påstå att om ”samma” information finns dag efter dag läser inte hemmaspelaren på dessa tavlor för man vet ju vad som står. Kruxet är kompositionen och när det sitter ett antal inplastade A4-papper på tavlan reflekterar inte den frekventa spelaren över eventuella förändringar.

Ett praktexempel på hög ambition med oönskat utfall!

En av anledningarna till den här betraktelsen är en incident som inträffade häromdagen. Vårt gäng, den här gången tio personer, har sedan länge tisdagar kring klockan 09:00 som gemensam speltid och vi bokar oftast de första tiderna. Just den här dagen hade vi inte bokat mer än en tid (09:00) och eftersom det är bollränna före 09:00 gick vi ut mellan 08:45 och 09:00 i tre bollar. Vi är alla låghandicapare med över 300 år av sammanlagd spelerfarenhet.Ingen av oss hade noterat att det var startförbud före 09:00.

golfspelare

Vi blev så småningom informerade om att vi hade stört ett pågående arbete med reparation på banan och att information om detta fanns på hemsidan och på informationsskyltarna. (Dessa permanenta skyltar finns alltså placerade i anslutning till banslingorna). På dessa tavlor finns alltså dels allmän information, dels viss information om dagsaktuella händelser. Om unik information en begränsad tid för just den dagen ska kunna ses i mängden av annan information måste den tydliggöras på ett enkelt och entydigt sätt!

Ett gammalt svenskt ordspråk är: ”För mycket och för lite skämmer allt!”. Här fanns information på minst fyra ställen och ändå gick inte budskapet fram.

Vad hade varit enklare än en (1) tydlig skylt mellan teemarkeringarna på den banslinga som berördes? Det viktigaste är ju att budskapet uppfattas, inte var eller hur mycket information som presenteras på hemsidor eller på olika skyltar!

Sverige har kylan till trots banor i riktigt bra skick

I sammanhanget vill jag gärna understryka hur näst intill osannolikt välskötta de banor jag har besökt visat sig vara. Trots att belastningen gränsar till överbelastning har framför allt greenerna varit jämna och välskötta. Kunskap förenat med ambition och erfarenhet ska sannerligen hedras av oss spelare.

Eventuell expansion

Mina kvarstående reflektioner är emellertid att om golfsverige inte tämligen omgående börjar med att planera för en eventuell expansion, och då framför allt på platser som är möjliga att bygga ut såväl ur befolkningssynpunkt som ur mark- och exploateringssynpunkt, kommer vi kanske stå inför en likartad situation som vi hade i början av 2000-talet, med stort behov och långa köer till medlemskap.

golfbana

Jag uppmanar SGF att med sina resurser inventera för att bistå intresserade klubbar med den enklast formen av expansion, nämligen att kartlägga de anläggningar som har möjlighet att bygga till 9 hål, gå från 9 till 12 eller 18 hål inom befintliga klubbar.

Satsa på nya anläggningar

Med den typen av planläggning förenklas projekten från att starta från 0 till att bli expanderbara inom befintliga och väl fungerande klubbstrukturer. Att satsa på helt nya anläggningar med upp till fem år för att bygga upp en helt ny verksamhet känns som att dels gå över ån efter vatten, och dels som att åter riskera en expansion med stora risker för bakslag i form kostsamma projekt på för litet underlag.

Sverige levererar!

Avslutningsvis är det min erfarenhet att Sverige har så många bra anläggningar att det inte borde vara nödvändigt att till varje pris tillbringa ledig tid på banor i södra Europa eller på de brittiska öarna och Irland. Sverige levererar!

Sätt igång och upptäck våra egna fantastiska golfanläggningar!

Text Johan Lindeberg

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Verifierad av MonsterInsights