Golfbanor i SverigeNyheter

Spaning ger bättre banor och spelupplevelse

Bättre koll på klubbarnas miljömässiga utmaningar ger mer välmående klubbar samt bättre banor och spelupplevelser – och därmed mer valuta för pengarna för golfspelaren. Först ut i Svenska Golfförbundets omfattande inventering: Landskrona Golfklubb.

Landskrona Golfklubb. Foto: Mickael Tannus.

– Jättebra att vi kan hjälpas åt och bra för mig som klubbchef att få större insikt i banfrågorna, inte minst för budgetarbetet, säger Patrik Brorsson, klubbchef på Landskrona Golfklubb.

Klubbarna står inför stora utmaningar, bland annat risk för undanträngning när städer växer, brist på vatten för bevattning av banan och brist på såväl insatsmedel, på grund av hårdare direktiv, som sand.

Spaning ger bättre banor och spelupplevelse

Svenska Golfförbundets inventering bland landets golfklubbar och golfanläggningar ska hjälpa till att vässa råd och stöd från förbundets bankonsulenter och klubbrådgivare. För detta behövs en nulägesanalys. Den görs i form av en enkät som fylls i av klubbchef och banchef tillsammans med förbundets rådgivare. I Landskronas fall bankonsulent Fredrik Seeger och klubbrådgivare Per Lindroth. Mötet med klubbchefen Patrik Brorsson ger inte bara svar på frågorna utan även intressanta diskussioner och nya insikter.

Bra ”check” för klubbchefen

Patrik Brorsson är nöjd med mötet med förbundets rådgivare.

– Som klubbchef hinner jag inte gå på djupet i banfrågor, men den här enkäten och diskussionen ger mig bättre kunskap och insikt. Det är en bra ”check” att diskutera vad som behövs för framtiden och hjälpa mig att budgetera rätt för att exempelvis gräva dammar.

– Vi betalade nyligen runt en kvarts miljon kronor för att återställa djupet i våra dammar, så banfrågorna berör verkligen klubbens ekonomi.

Patrik Brorsson på Landskrona GK.

Per Lindroth ser även andra fördelar med inventeringen.

– Det här är intressant att ta del av för mig som klubbrådgivare och ta vidare in i styrelserummen på klubben. Där behöver banfrågorna, som berör hela klubben, diskuteras mer.

Fredrik Seeger ansvarar för råd om banan på 69 klubbar i Skåne och Blekinge. Han säger:

– Det är alltid bra för golfklubben att identifiera och skatta eventuella hot, i detta fall inom området miljö. Jag tror på att diskutera de frågor vi har med oss ut till klubben tillsammans. Det gör att klubbchef och banchef får en gemensam utgångpunkt för vidare arbete med frågorna.

– För egen del får jag en inblick i vad ”mina” klubbar brottas med för problem och svårigheter rörande miljöfrågor. 

Svar om gemensamma utmaningar

Förutom att ge bättre råd, som i sin tur ger både bättre banor och bättre spelupplevelser, ska inventeringen ge svar på om det finns klubbar i samma region som har gemensamma utmaningar – exempelvis vad gäller eventuella begränsningar att bevattna banan. Inventeringen kan också stärka den nationella och regionala opinionsbildningen inom golfens nytta i samhället, bland annat biologisk mångfald och samverkan med lokala organisationer och aktörer för klimatsmarta lösningar.  

Landskrona Golfklubb. Foto: Mickael Tannus.

Text: Thomas Björn

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Verifierad av MonsterInsights