Golfbanor i SverigeNyheter

Bevattning och biologisk mångfald berikar Årets golfklubb

Ett vänligt bemötande och satsning på de ”mjuka värdena” bidrog till att Lundsbrunn GK av föreningen Golfjournalisterna utsågs till Årets golfklubb 2021. Nu fortsätter västgötaklubben det framgångsrika arbetet under ledning av klubbchefen Anette Knutsson – med betoning på bevattning och biologisk mångfald.

”Med en medveten strategi att värna om golfens mjuka värden har klubben lyckats skaffa sig ett välförtjänt gott rykte.” Det är en fin motivering!

– Ja verkligen! Vi lade ned ett stort arbete på att fundera kring vilken klubb vi vill vara, våra mål på både kort och lång sikt samt hur vi ska utveckla klubben. Vi kom fram till att vi vill vara en klubb där alla känner sig välkomna. Golfen är för alla!

Hur förhåller sig klubben till begreppet ”hållbarhet”?

– Vi arbetar bland annat med vattenfrågan. Vi inviger nu en damm på 7 000 kvadratmeter och plats för 18 000 kubikmeter vatten, vilket du kanske såg i golfförbundets TV-program Pitch i slutet av mars. Den garanterar att vi kan vattna banan även extremt torra somrar, såsom 2018 då vi tvingades sluta vattna vid midsommar. Då fick vi idén till dammen. Tack vare LOVA-pengar från länsstyrelsen och ideella samt professionella krafter har dammen blivit verklighet, vilket gör banan betydligt bättre.

Anette Knutsson, klubbchef på Lundsbrunn golfklubb – Årets golfklubb 2021 – vid den damm som klubben skapat för att säkerställa bevattning, som i sin tur renar vattnet som rinner ut i Vänern och vidare ut Östersjön och Västerhavet från bland annat kväve och fosfor.

– När vi vattnar banan renar vi samtidigt vattnet från bland annat kväve och fosfor. Det är bra, för vattnet rinner vidare ut i Vänern via åar och andra vattendrag – och slutligen ut i Östersjön och Västerhavet. Lundsbrunn golfklubb bidrar därmed till minskad övergödning i våra hav.

Något annat exempel på ökade naturvärden?

– Ja, vi har fått LOVA-pengar via Götene kommun för att anlägga bland annat sandbäddar. Dessa underlättar för pollinerande bin att föröka sig och bidrar därmed till ökad biologisk mångfald. Det är en spännande satsning som kör igång inom kort.

Varifrån kommer klubbens stora intresse för naturvårdsarbete?

– Jag var lantbrukare innan jag blev klubbchef på Lundsbrunn golfklubb, så det intresset har jag naturligt. Det var en stor fördel när vi skulle söka LOVA-pengar för dammen. Vi fick informationen om möjligheten att söka bidrag från Länsstyrelsen den trettionde januari förra året – och ansökan skulle vara inne dagen efter! Jag satte mig och skrev ansökan på en dag, en fredag. Det hade aldrig gått om jag inte varit väl insatt i naturvård och dammens betydelse för rening av kväve och fosfor.

Det 11:e hålet på Lundsbrunn GK.

Något hållbarhetsarbete utöver ökade naturvärden?

– Vi bidrar till en starkare besöksnäring i Götene kommun genom våra sex tusen greenfeespelare varje år, varav många bokar våra populära paket med boende på närliggande Lundsbrunn Resort & Spa samt Lundsbrunn Bed & Breakfast.

– Vi hade en flyktingförläggning i närheten. Vi försökte få nyanlända att börja spela golf för att få in dem i samhället – med blandat resultat. Nu är förläggningen nerlagd.

Slutligen: Hur firade ni utmärkelsen Årets golfklubb?

– Vi, det vill säga de få som arbetar vintertid, firade med tårta. Dagen efter firade vi tillsammans med grävmaskinisterna att dammen i stort sett var klar.

Text: Thomas Björn

Foto: Lundsbrunn GK

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Verifierad av MonsterInsights