NyheterUtrustning

Sweetspot stämmer SGF vid Patent- och marknadsdomstolen

Sweetspot går vidare med klagomålet mot Svenska Golfförbundet och dess IT-system GIT och lämnar nu in en stämningsansökan till Patent- och marknadsdomstolen. Stämningsansökan bygger på förbudet mot missbruk av ett företags dominerande ställning i Konkurrenslagen och EU-fördraget. 

Tidigare i år lämnade det svenska techbolaget Sweetspot in ett klagomål till Konkurrensverket riktat mot Svenska Golfförbundet. Klagomålet avsåg förbundets missbruk av dominerande ställning, bestående av en rad åtgärder som förbundet vidtar i syfte att stärka sin egen produkt, IT-systemet GIT, och avskärma den från konkurrens. Åtgärderna syftar bland annat till att knyta landets golfklubbar till GIT och göra användning av produkten i praktiken ofrånkomlig.

Konkurrensverket meddelade slutligen att man av prioriterings- och resursskäl valt att inte ta upp ärendet. Som framgår av Konkurrensverkets beslut betyder detta att Sweetspots klagomål inte har prövats i sak.

– Vi står fast vid vår grundinställning att Svenska Golfförbundets agerande knappast gynnar golfens alla utövare utan tvärtom förhindrar även den innovativa utveckling som vår bransch behöver. Detta är viktiga frågor för hela branschen som måste få en grundlig prövning i sak, och det är därför vi nu väljer att gå vidare med en stämningsansökan till Patent- och marknadsdomstolen, säger Sweetspots vd och grundare Henrik Ahlin.

Sweetspot grundades 2017 och erbjuder golfklubbar, spelare och andra aktörer ett affärssystem som bland annat innefattar bokningsflöden med prisalgoritmer, medlemskapsmoduler baserade på spelvärden, integrerat kassasystem samt CRM-system.

Målet är att förenkla golfspelandet för alla utövare och ge golfklubbarna optimala förutsättningar för att kommersialisera sin verksamhet.

Stämningsansökan bygger på förbudet mot missbruk av ett företags dominerande ställning i Konkurrenslagen och EU-fördraget. Sweetspot menar att missbruket dels handlar om att medlemskap i golfförbundet i sig villkoras av en tvångsavgift för GIT, dels att klubbar betalar för GIT men genom SGF:s agerande samtidigt är med och subventionerar systemet ytterligare genom sitt medlemskap, eftersom pengar för detta överförs till GIT bakvägen.

– Vi är oroade över det faktum att golfförbundet tvingar samtliga klubbar att betala för alla tjänster som förbundet erbjuder oavsett om dessa används. Vi tror på en fri marknad där utbud och efterfrågan gäller och där alla vi som gillar golf får maximal frihet att bestämma själva och inte minst ge golfen optimala förutsättningar. Så är det tyvärr inte idag, säger Henrik Ahlin.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Verifierad av MonsterInsights