Golfbanor i SverigeNyheter

GEO-certifiering lyfter Timrås hållbarhetsarbete

En bekräftelse på att det som gjorts hittills inom området hållbarhet är på rätt väg – och en inspiration för nya satsningar. Timrå Golfklubb har fått ett lyft efter att ha klarat GEO-certifieringen – en internationell certifiering av hållbarhet på golfklubbar som kan jämföras med andra golfklubbar över hela världen.

Text: Thomas Björn

GEO står för Golf Environment Organisation, har sitt säte i Skottland och certifierar golfklubbar i hela världen inom området hållbarhet, såväl miljömässig som social. I Sverige har GEO-certifieringen kommit att ersätta Svenska Golfförbundets Miljödiplom. Hittills har ett 20-tal golfklubbar certifierats – och nu alltså även Timrå Golfklubb som första klubb ovanför Uppsala.

Robert Martin, banchef på Timrå Golfklubb.

– Vi ligger i ett deltaområde och har alltid försökt att leva i samklang med naturen. Den här certifieringen är ett kvitto på att vi lyckats bra med vårt hållbarhetsarbete, men har också gett inspiration till saker att förbättra, säger Robert Martin, banchef på Timrå Golfklubb, och ger ett exempel:

– I maskinverkstaden hade vi två stycken byggfläktar om 14 kilowattimmar. Visst, det blev varmt, men de drog mycket el. Nu har vi installerat en luftvärmepump och har redan märkt att detta skapar stora ekonomiska besparingar.

Timrås gäddfabrik är en våtmark för att öka gäddbeståndet i området och ta bort övergödning. Den har skapats tillsammans med Storöringens fiskeklubb och lyfts fram som ett bra exempel i certifieringen, liksom ansträngningarna att minska både användandet av bekämpningsmedel och gödsling i skötseln av banan.

Timrås vackra bana kallas ”Europas nordligaste seasidebana”

Sociala satsningar som Cancergolfen under Timrås golfvecka – där cirka 100 000 kronor samlas in till Cancerfonden på en enda tävling – och en sponsortävling tillsammans med Timrå IK skapar också poäng i certifieringen. Sponsortävlingen ger nästan hälften av Cancergolfen i pengar till idrottsliga satsningar i utsatta bostadsområden i Sundsvalls-området.

Bra exempel till trots – många utmaningar återstår för Timrå vars högsta punkt ligger endast 120 centimeter ovanför Östersjöns vattennivå.

– Risken för översvämningar är stor med regnrika somrar. Det går inte att dränera mer än vad vi redan gör.

Vad säger medlemmarna om klubbens hållbarhetsarbete och GEO-certifieringen?

– De flesta är positiva. De är vana eftersom vi hållit på rätt länge, bland annat är vår maskinpark elektrifierad eller av karaktären hybrid. Det är också positivt i våra kontakter med miljökontoret i kommunen. Golfen har ansetts lite miljömässigt smutsig, och det har funnits en del fördomar som vi hoppas försvinner nu.

– Det är också bra i kontakterna med befintliga och nya partners, säger vår klubbchef Per Engström. Det ger dem ännu en anledning till att vara partner till Timrå Golfklubb.

Så, hur ska det här firas?

– Vi planerar att bjuda in alla som bidragit till en stor middag. Vi har inte kunnat göra det hittills på grund av corona, men nu ska den bli av, berättar Robert Martin, stolt banchef för den senaste – men säkert inte den sista – svenska golfklubben som lyckats GEO-certifiera sig.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Verifierad av MonsterInsights