Livsstil

Golf är friskvård även 2023

Här har vi sammanfattat reglerna för friskvårdsbidrag år 2023. Hur funkar egentligen regelverket? Vilka belopp gäller och vilka aktiviteter är godkända?

Friskvårdsbidrag är en populär jobbförmån som innebär att arbetsgivare skatte- och avgiftsfritt kan (men inte måste) ge sina anställda möjlighet till motion och friskvård av enklare slag. Det kan även erbjudas för aktiviteter som saknar inslag av motion men som fungerar avstressande eller avslappnande, exempelvis massage. En förutsättning för att det ska räknas som en skattefri förmån är att det erbjuds till alla anställda på lika villkor.

Vilka belopp gäller?

Hur stor eller liten får då friskvårdspengen vara? Jo såhär: det är upp till varje arbetsgivare att bestämma bidragets storlek. Skatteverket har dock satt ett tak på 5 000 kronor för att friskvårdsbidraget ska förbli skattefritt. Du kan som arbetsgivare välja att betala ut ett högre belopp än så, men då ska den anställde förmånsbeskattas för hela summan.

För aktiviteter utan inslag av motion, såsom massage, finns det en övre gräns på 1 000 kronor per tillfälle för att de ska kunna erbjudas inom ramen för det skattefria friskvårdbidraget.

Vilka aktiviteter är godkända för friskvårdsbidrag 2023?

Tidigare brukade Skatteverket publicera en lång lista på godkända aktiviteter från A till Ö – något man nu bestämt sig för att slopa. Problemet var att listan lätt kunde uppfattas som ett komplett facit över vilka aktiviteter som var tillåtna och inte, vilket inte var syftet. Samtidigt var det svårt att hålla listan uppdaterad eftersom nya aktiviteter ständigt uppkommer eller byter namn.

Från och med årsskiftet 2021/2022 är det istället upp till varje arbetsgivare att bestämma vilka aktiviteter som ska erbjudas som friskvård. Dock är det fortfarande samma regler du som arbetsgivare har att förhålla dig till, nämligen att aktiviteten i fråga ska vara av ”av enklare slag och av mindre värde”.

De flesta motionsaktiviteter och sporter uppfyller Skatteverkets kriterier, men några exempel på sådant som omfattas av friskvårdsbidrag 2023 är:
– bollsporter, som till exempel fotboll, bandy, padel och tennis
– golf
– ridning
– segling
– gymkort och individuell träning på gym
– yoga, massage och akupunktur
– liftkort
– appar och webbtjänster för exempelvis yoga, viktminskning och rökavvänjning

Några exempel på sådant som inte omfattas är:
– medlemsavgifter
– teorikurser
– diplom
– hälso- och sjukvård
– skönhetsbehandlingar

Källa: Skatteverket

Hur funkar det med utrustningen?

Yogamatta, nya löparskor eller hantlar… Kanske vill medarbetaren lägga friskvårdspengen på utrustning – får hen det? Det korta svaret är: nej. Grundregeln är att friskvårdsbidraget bara kan användas till själva aktiviteten och inte den utrustning som behövs för att utföra den, vilket gäller oavsett om det är utrustning du hyr eller köper.

Men, vissa undantag finns. Handlar det om redskap som ingår obligatoriskt i priset för en aktivitet täcks detta nämligen av friskvårdsbidraget. Det kan då exempelvis vara fråga om skor och klot vid bowling.

Många goda skäl att investera i friskvård

Att som arbetsgivare stimulera motion och friskvård har flera fördelar: det stärker arbetsgivarvarumärket, det får medarbetarna att må och prestera bättre och det minskar sjukskrivningarna.

Faktum är att studier visar att en satsad krona på friskvård ger mer än fyra kronor tillbaka – i form av lägre sjukfrånvaro och högre effektivitet. Bäst resultat får de företag som jobbar strategiskt, långsiktigt och med mätbara och konkreta mål. Många arbetsgivare väljer exempelvis att följa upp hur personalens sjukfrånvaro utvecklas och på så sätt få ett kvitto på att friskvårdssatsningarna har gett resultat.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Verifierad av MonsterInsights