Golfbanor i SverigeNyheter

Mölle Golfklubb inleder långsiktig satsning på juniorverksamhet – klassisk tävling återuppstår

På klubbens årsmöte i höstas beslutades att Mölle Golfklubb med start i år ska inleda en riktad satsning på att locka och engagera fler juniorer i klubbverksamheten. En juniorkommitté har bildats och ett led i satsningen är att på sikt väcka liv i den legendariska juniortävlingen Möllepinan. Redan i år arrangeras en Teen Tour-tävling på klubben.

Mölle var under en lång rad år på 1980- och 1990-talen en klubb med ett stort antal aktiva och framgångsrika juniorer. Det fanns både bredd och spets i juniorverksamheten och det är en position klubben nu siktar på att återta. För att nå dit kommer Mölle Golfklubb att vidta en rad olika åtgärder, både stora och små, som ska göra klubben mer attraktiv för yngre spelare.

Ett första steg togs när styrelsen på årsmötet i höstas beslutade att återigen bilda en juniorkommitté. Gyllenstiernska Krapperupsstiftelen, som har till ändamål att bland annat, ”främja barns vård och fostran”, bidrar med 100 000 kronor öronmärkta för klubbens juniorverksamhet.

– Stiftelsen tycker att den engagerade juniorverksamhet Mölle GK bedriver väl uppfyller stiftarens vilja, säger Tomas Stiernstedt, styrelseledamot.

En av de som är drivande i juniorsatsningen är styrelsemedlemmen Henrik Nordvall. Han har själv har en bakgrund som aktiv och framgångsrik junior på Mölle Golfklubb. Det ledde till att Henrik spelade professionell golf i fem år, fram till han var 23 år.

– När jag var yngre var Mölle en juniorsatsande klubb. Vi hade ett väldigt starkt juniorlag under en rad år. Vi spelade i högsta divisionen och vann till och med serien något år, säger Henrik som gärna ser att detta återupprepas i framtiden.

En nyckelfaktor för framtiden

Satsningen på juniorer är en nyckelfaktor för framtiden menar Henrik. Mölle Golfklubb befinner sig i ett demografiskt skifte där man kan förvänta sig att äldre medlemmar successivt kommer att lämna golfen på grund av åldersskäl de närmaste åren.

– Därför är satsningen på vuxna personer i 35–40-årsåldern viktig. I den åldern har man ofta barn och vi jobbar nu hårt och fokuserat för att vara en familjeklubb. För att bli det måste vi ha en juniorverksamhet som fostrar golfare. Det är en nyckel för att vi ska bli framgångsrika på lång sikt, säger Henrik Nordvall.

Även Matilda Julin var aktiv junior när hon var tonåring. Hon började spela golf i klubben när hon var 5 år gammal. Nu är hon ordförande i den nystartade juniorkommittén.

– Vi hade många bra spelare då, minns hon. Det hände mycket på klubben på den tiden. Det var många tävlingar och det fanns en stark gemenskap.

På den tiden var det fler som bodde i Mölle året om. När året runt-boendet minskade och antalet sommarboende steg, följde ett generationsskifte som ledde till att juniorverksamheten näst intill ebbade ut och fokus lades enbart på sommarträning.

– Vilket givetvis beror på att det inte finns så många juniorer lokalt som satsar, säger Henrik Nordvall. Å andra sidan: Satsar man inte så kommer inga juniorer och vad som är hönan eller ägget är svårt att sia om. Finns det inget erbjudande så kommer det inga juniorer, fortsätter Henrik.

Matilda menar att det handlar om att applicera ett nytt sätt att tänka på klubben.

– Vi måste tänka junior i hela ledet. Vi kanske ska ha en juniormeny i restaurangen och juniorstorlekar på kläder. Och vi måste ge juniorerna möjlighet att komma ut på banan. Det är en investering i klubbens framtid. Det finns lite olika idéer och om vi kan genomföra dem kan det sprida sig till vänner, skolor, bekanta … Vi vill skapa en medvetenhet om att det händer saker på Mölle för ungdomar.

Som en del av juniorsatsningen inleds i sommar ett samarbete med Mölle Tennisklubb, där ungdomar får prova på båda sporterna i en lägerverksamhet. Andra planer är att inrätta juniorklasser på tävlingarna under Mölleveckan och dessutom arrangera mer informella juniortävlingar någon dag i veckan.

Möllepinan är tillbaka

När Mölles juniorverksamhet var som mest intensiv arrangerade klubben en tävling som många minns och fortfarande pratar om: Möllepinan. Att återetablera den är en del av juniorsatsningen. Möllepinan var en av Sveriges mest populära juniortävlingar. Den lades ned när SGF gjorde om sitt tävlingssystem. Tävlingen spelades över 72-hål under två dagar, med cut efter 36 hål.

– Det var faktiskt en riktig pina, minns Henrik Nordvall som menar att det var delvis därför tävlingen blev så uppskattad:

– Den var en sann utmaning som lockade juniorer inte bara från Skåne utan även spelare med hemvist längre upp i landet. Det som drog många spelare var förstås ett fint prisbord men framför allt att det var 72 hål med cut. Det var väldigt lockande, säger Henrik som vann tävlingen senast den arrangerades för nästan 20 år sedan.

– Namnet, Möllepinan, håller fortfarande, konstaterar han. Det finns en ”heritage” där som vi vill ta vara på.

Men Matilda och Henrik vill inte bara sola sig i den forna glansen – de vill också att tävlingen ska bidra med förnyelse. Därför förs diskussioner om tävlingsformen.

– Vi vill göra den till en speciell tävling och har diskuterat lite olika format, säger Matilda som inte vill avslöja för mycket ännu. Men eftersom Annika Sörenstam är hedersmedlem i klubben så har man väckt idén om att göra en junior motsvarighet till Scandinavian Mixed – en tävling där män och kvinnor spelar mot varandra i ett mixat startfält. Det som hindrar det i dagsläget är att förbundets rankingsystem inte medger det. Men det hoppas man ska vara åtgärdat nästa år.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Verifierad av MonsterInsights