NyheterSvenska golfbanor

Sveriges vackraste tee byggs om

Nästa år fyller Mölle Golfklubb 80 år.

Under ett helt år har det arbetats målmedvetet och tålmodigt med att förbättra banan ur olika aspekter, delvis för att banan ska vara rolig och vacker att spela jubileumsåret 2023. Men många av förbättringarna är också av mer långsiktig karaktär. Mölle GK är en klubb med stora ambitioner och långsiktiga mål.

I höst görs en del smärre arbeten som kommer att ge stor effekt till våren. Bland annat kommer Sveriges vackraste utslagsplats att bli ännu bättre.

Utsikten från Mölles 8:e tee är inget annat än magisk. Foto: Mickael Tannus.

Alla som kommer till Mölles åttonde tee blir hänförda och det spelar ingen roll om du besöker banan för första gången eller om du varit medlem i 65 år. Alla tar en minut eller två för att beundra utsikten och njuta av det omgivande landskapets skönhet. I vårt tycke finns ingen vackrare tee i Sverige! Men den förändring av tee som nu genomförs är inte påkallad framför allt av estetiska skäl. Utan spelstrategiska.

– Vi lägger ut jordmassor för att kunna räta upp och rikta om tee. Nu blir den mer välriktad, berättar Jonny Karlsson, som är banchef på Mölle.

– Tidigare var den vänd i ”fel” riktning om man ville slå rakt ut mot fairway. Tee vette in i skogen på högersidan. Vi har ju valt att klippa fyrkantiga tees och har därför fått sätta teekulorna en aning snett för att de ska vara vinkelräta mot den tänkta spelriktningen.

En mer välriktad och balanserad tee på åttan ska stå klar när säsongen 2023 drar igång.

En annan förändring är att åttans tee nästa år är mer jämn och ”balanserad”:

– Tee-ytan har ju sett plan och fin ut när man tittat på den men när vi mätte den visade det sig att den var 57 centimeter lägre i bakkant. Nu har vi rätat upp den. Höjden är nu densamma i både fram- och bakkant.

Den nya teeytan kommer att torvas, inte sås.

– Det gör vi för att den ska vara spelklar när säsongen drar i gång 2023, säger Jonny Karlsson.

Det sker fler arbeten på banan under hösten. Just nu fylls nio bunkrar igen. Det handlar om bunkrar som tjänat ur sin funktion. Detta är en av åtgärderna som fanns med i den utvecklingsplan som bankonsulten Magnus Sunesson tog fram för drygt ett år sedan.

– Bakom greenerna på sjuan och hål 13 finns ju exempelvis båda långa och breda bunkrar men det är inte många som hamnar i dem, säger Jonny Karlsson. Det blir svårare för låghandicaparen om vi i stället anlägger avrinningsytor och lättare för höghandicaparen, alla vinner avslutar han.

Kvar på banan finns 17 bunkrar nästa säsong.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Verifierad av MonsterInsights