Nyheter

Stockholms GK storsatsar

Den klassiska Kevingebanan kommer snart att få nya bunkrar och ett nytt bevattningssystem, det beslutades på ett extra årsmöte under början på september. Det blev ett ja till en investering på hela 15 miljoner kronor och arbetat ska börja nu till hösten och det är sagt att spelet inte skall drabbas i någon större omfattning.

Ett annorlunda golf-år

Klubbens ordförande Bengt Franzon berättade under mötet om detta annorlunda golfår och klubbchefen Jonas Widegren förklarade att antalet bokade rundor i år var 16 300 per den 1 augusti mot 10 000 vid samma tidpunkt förra året.

Pelle Jacobson, pro och ansvarig för banfrågor i styrelsen, berättade under mötet om varför klubben tagit in banarkitekten Christian Lundin, som driver bandesign tillsammans med Henrik Stenson.

Höjning av medlemsavgiften

– En av de främsta anledningarna är Lundins känsla för att bygga nytt med inspiration från det gamla. Kevinges ursprungsdesign är gjord av bland andra engelsmannen Harry Colt (1869-1951). Processen med masterplan har pågått i två år. De 15 miljonerna är fördelade på följande poster: Bunkrar, bevattningssystem, fyra greener och bandesign. Pengarna tas från det egna kapitalet som nu är 50 miljoner. Det innebär minskade finansiella intäkter vilket i sin tur ger en höjning av medlemsavgiften med cirka 500 kronor, förklarades det under mötet.

Härlig invigningsfest

Öppning av banan kommer ske som vanligt 2021 med renovering av bunkrar i juli 2021 när många – under ett normalår – är borta på semester. Stängning av banan sker lite tidigare 2021 (sept-okt) för att arbetet ska slutföras och en öppning av nya banan är planerad till 10 maj 2022. Hela ombyggnaden avslutas med en härlig invigningsfest i juni 2022. Det vill säga 90 år efter att medlemmarna på Stockholms Golfklubb slog de första slagen på Kevinge år 1932.

Ni kan se en intervju med ordföranden, en medlem och klubbchefen här:

Foto Stockholms GK

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Verifierad av MonsterInsights