NyheterPorträttUtrustning

Med deWiz är Markus Westerberg navet i ett av golfens senaste hjälpmedel

I och med publiceringen av instruktionsboken ”Golfarens sjätte sinne” med arbetsbok på både svenska och engelska har Markus Westerberg skapat förståelse och kunskap kring hur man som spelare kan förstå och förbättra sitt spel. Med deWiz har Markus och hans medgrundare och affärspartner Christian Bergh tagit steget in i den digitala världen och med nyutvecklad teknik lyft kunskapen till nya höjder.

Vem är Markus Westerberg?

Markus växte upp i Luleå och var därmed såklart intresserad av ishockey. Alla som har sett hur hockeyspelare slår sina slagskott inser snabbt att den tekniken går att omsätta till golf. När Markus inledde sin golfkarriär visade det sig att hans fallenhet för golf var framgångsrik. Som 19-åring vann han Svenska Juniormästerskapen på Lysegården. Markus framgångar ledde till en proffskarriär som i sin tur kröntes med en magisk golfrond på Landskrona GK 2006. Han noterades för 60 slag (-11) med endast en koppsnurr från det magiska 59. Under den aktiva perioden hade Markus åtta professionella segrar på den nordiska touren. Efter den aktiva karriären har Markus gått vidare genom PGA:s instruktörsutbildningar till högsta nivån. Markus har även läst in en Fil Kand i psykologi.

Att sträva efter att bli så bra som det bara är möjligt

Att ”skapa” en elitspelare i golf har utvecklats från det att spelarna i mitten av 1900-talet mest tränade ensamma med egna bollar och/eller med hjälp av sina golfkompisar. Metoderna för träning med en tränare gavs då med observation och återkoppling. En av Storbritanniens skickligaste tränare, John Jacobs, utvecklade en metod att studera bollbanan och utifrån den analysera och instruera eleven till förändringar.

På 2000-talet är så gott som all träning på olika nivåer organiserad med alla till buds stående hjälpmedel. Framför allt de nya tekniska hjälpmedlen med så kallade launch monitors som ger massor av data kring olika vinklar, inklusive projicerade bollbanor. Tekniken har sedan utvecklats till att alla som tittar på golf på TV får en intressantare upplevelse genom att se bollbanan presenterad i flykten på TV-skärmen. Med olika typer av monitorer kan man erhålla värdefulla data för spelaren. Dessa data ger bland annat information om hur du har träffat bollen och vad som händer med den i och efter bollträffen. Monitorerna redovisar data om vinklar som klubbans väg, klubbhuvudets vinkel, lie och loft. Innan uppkomsten av deWiz fanns ingenting om vad som händer från svingstart fram till bollträffen annat än genom filmning och uppspelning i efterskott. Att få sina data analyserade och presenterade skapar större förståelse för den egna förmågan. Jag rekommenderar alla som vill bli förbättra sitt spel att testa att slå bollar och få mätvärdena förklarade och analyserade. Några av de viktigaste värdena är klubbhuvudets hastighet(C) och bollens hastighet(B). Om man dividerar C med B erhålls smashfaktorn(S). Det toppönskade värdet för S är 1,5 med en driver. Klubbor med mera loft påverkar smashfaktorn till lägre optimala värden.

Förutom smashfaktorn finns det ytterligare ett värde som är direkt påverkande för spelet. Det är ”angle of attack” som är lika med den vinkel som klubban kommer ner till bollträffen med. Det eftersträvansvärda är generellt att ha en negativ vinkel på slag för precision och en positiv vinkel när bollen ska flyga maximalt långt. En tumregel är: med plusvinkel (bollen slås uppåt från en peg) är längden på slaget viktigast och vid minusvinkel är precisionen viktigast. (Vid plusvinkel spinner bollen mindre och flyger högre och vid minusvinkel uppstår mer spinn i bollen).

Nu finns alltså en datagivare med möjlighet att överföra impulser till bäraren till en mobiltelefon eller annan enhet via bluetooth dataöverföring i realtid. Mottagarenheten laddas med en app och synkroniseras med deWiz armenhet som sänder direkt till mobilen. I mottagarenheten (och/eller i molnet) lagras alla data för varje enskild svingrörelse. Markus har i flera år arbetat med att förmedla den väsentliga kunskapen om vad som händer i svingrörelsen och tagit hjälp av de tekniska hjälpmedel som har funnits på marknaden för att ge spelarna bättre möjligheter till att gå från träning till tävling med ökad prestationsförmåga. De flesta golfspelare slutar ju aldrig i sin ambition att bli bättre. Jag ser exempelvis på mig själv. Efter 63 år med golf vädrar jag, tack vare deWiz, idag morgonluft för att förbättra min förmåga. Är det inte nya klubbor och bollar med unika egenskaper, är det att förbättra rörelsen i svingen.

Kunskap och fakta ersätter känsla

Det stora problemet har tidigare varit att få oss som tränar olika slag att själv kunna ”känna” vart svingrörelsens olika delar tar vägen och att analysera utifrån känsla och synliga resultat. Det som är en medveten förändring känns annorlunda i början, men blir snart så vanligt att skillnaden mellan rätt och fel inte upplevs av spelaren. Med deWiz blir inlärning, träning och återkoppling både tekniskt och visuellt verklig, dessutom med både känsel- och ljudanalys (rätt=gladsignal fel=en strömstöt).

All hittillsvarande mätutrustning, inklusive kameror, har endast kunnat redovisa data i efterskott. Dessa data är en analys av själva bollträffen. Markus och Christian ville hitta en metod som ger omedelbar feedback, vilket i sin tur tvingade teknikerna att hitta en metod som redovisar i realtid, et vill säga här och nu. Den problematiken har Markus funderat kring under de senaste åren. Markus och hans affärspartner Christian pratade sig samman och beslutade att testa förutsättningarna för att mäta data innan bollträffen. Målet var att alla data måste föras över i realtid för att sedan återskapas och presenteras i såväl siffror som bilder, med möjligheter att visas om och om igen för att kunna ses och förstås av tränaren och spelaren …

Är det trollkonst att kunna mäta och återkoppla data till den som slår i realtid?

I arbetet kring utvecklingen av deWiz och i diskussionerna med teknikerna har Markus framfört många olika frågeställningar som kan ge respons av verkligheten och vad som kan vara orsak och verkan som andra tekniska hjälpmedel har saknat. Meningen med deWiz är att den ska komplettera andra hjälpmedel med de delar som saknats och kunna ge direkt återkoppling till spelaren.

deWiz ger svar på tre nyckelbegrepp: längre – rakare – närmare

Längre

För att slå längre behöver du:

Förlänga baksvingen! (Som till exempel: Vijay Singh)

Minska tiden mellan ”Start To Impact”! (Som till exempel: Jon Rahm & Tony Finau)

Kombinera de två momenten! (Som till exempel: Bryson de Chambeau)

Det finns mängder av vittnesmål kring de olika egenskaperna hos deWiz och hur dessa förbättrar spelet för såväl amatörer som proffs.

Utan att gå in på hur tekniken fungerar i minsta detalj kan noteras att deWiz följer längden på backsvingen, händernas rörelser i baksving, nedsving och genomsving. Spelarens förmåga att känna en I förväg bestämd längd på baksvingen för att nå en viss slaglängd är också ett mätbart värde som deWiz presenterar.

Som exempel kan deWiz mäta längden på baksvingen. Det är viktigt att ha koll på baksvingens längd om jag till exempel ska slå en järn-8 exakt 80 meter och det ska upplevas av mig som en halv svingrörelse. Genom att bestämma mig för att svinga i olika intervall och få dessa svingar uppmätta (självklart egenunikt) mot olika baksvingslängd får jag direkt återkoppling från deWiz. Det finns också möjlighet att ur träningssynpunkt skapa olika utmaningar.

Längre drivar ger kortare inspel och fler birdiechanser

De flesta spelare vill ju slå längre eftersom det finns så stora fördelar med att ha kortare klubbor kvar till greenen. Det finns endast två nycklar till att slå längre – antingen längre baksving eller snabbare hastighet i klubbhuvudet. Mätvärdet för svinghastigheten är miles/hour (m/h) och högre svinghastighet ger följaktligen längre slag. Den generellt enkla regeln enligt ovan är att förlänga baksvingen. Den längre svingen ger ett längre slag utan att det behöver kännas som att spelaren tar i mer. Spelare med en kortare sving behöver vara starkare/snabbare för att generera högre hastighet i klubbhuvudet i träffögonblicket.

Rakare

Här används begreppet Transition sombeskriver en jämförelse mellan baksvingen och starten på nedsvingen, vilket i sin tur direkt påverkar svingspåret som sedan påverkar bollens skruv. Övergången mellan baksving och nedsving är av vital betydelse och deWiz mäter händernas rörelse i realtid och rapporterar verbalt om handpositionernas differens mellan baksvingen och nedsvingen. Här kommer en direkt respons som skoningslöst avslöjar var händernas bågrörelse befinner sig mellan baksving och nedsving.

Närmare

Närmare ska beskriva att när du syftar till att komma nära flaggan vid inspel med annat än full sving hjälper deWiz dig att avgöra hur du ska genomföra slaget. I det här momentet kan det vara intressant att jämföra med hur Annika Sörenstam tränade att slå samma längd på ett givet slag med olika klubbor med samma svinghastighet i kombination med baksvingens längd. Den väsentliga skillnaden blir då att kortare sving med lägre nummer på klubban genererar lägre bollbana med mindre spinn. Här hjälper deWiz dig att tala om hur du har utfört övningen genom signal och röståterkoppling.

Vid träning med olika längd på baksving används uttrycket växel som blir synonymt med att baksvingen är ett visst antal centimetrar. Genom att lära sig sina fakta (Know Your Numbers) kan man öka sin säkerhet i besluten om att välja olika slag för samma distans och att även veta hur en viss längd på sving ska kännas.

De professionella spelarna uttalar unisont hur mycket deWiz hjälper dem att förstå hur det ska kännas. Under tävling skapar kunskapen om att ha övat in givna rörelser den trygghet som vi golfspelare innerligt behöver och du kan vara säker på att framgångarna inte låter vänta på sig.

Alla som jag har talat med hyllar spontant deWiz för sina framgångar och var och en kan förstå hur bra det blir för amatören när han/hon kommer ut på banan och känner tryggheten i kroppen inför de sista hålen …

Grattis Markus! Christian och du har hittat ett vinnande koncept som verkligen skapar bättre golfspel för alla som vill öka sin förmåga för att bli en bättre golfspelare.

Som avslutning har jag bett Markus med egna ord beskriva hur han ser på deWiz förmågor och vad de innebär för nybörjare, klubbgolfare och elitspelare:

”När vi började med deWizprojektet sa våra tekniker att det var omöjligt.

Ursprungligen ville vi ge golfare ett sätt att snabbare och bestående ändra en golfsving. De flesta golfare vet hur svårt det är att ändra en golfsving. Vi ville hjälpa till med detta genom att påskynda hjärnans inlärningsprocesser. Detta slutade med det som idag heter deWiz Learning Stimuli, vilket är en lätt elektrisk impuls som utlöses när golfspelaren bryter en gräns till exempel vid för lång eller för kort baksving. Användaren ställer själv in detta gränsvärde och även nivå på impulsen. Av neurologprofessorn Martin Ingvar har vi lärt oss att denna impuls inte ska vara obehaglig, utan fungera som en påminnelse. Det är vad som påskyndar inlärningen, dvs förändringen av en golfsving. Det är också av denna anledning deWiz kallas för en Golf Swing Modifier, alltså mer än enbart en Golf Swing Analyzer.

Idag har deWiz blivit än mer. Tack vare högt ställda krav på mätprecision för att korrekt kunna leverera deWiz Learning Stimuli har vi upptäckt att deWiz kan leverera ett stort antal värdefulla datapunkter i 3D. Detta har gjort att vi idag kan läsa av en golfsving på ett enkelt sätt och just enkelheten är en sak våra användare uppskattar. På tre klick inom 10 sekunder är du i gång och kan börja träna med din deWiz.

Vi har också upptäckt att de som snabbast inser värdet med deWiz är golftränarna. En golftränare vet till exempel redan att en längre baksving kommer hjälpa hans eller hennes elev att slå längre. Denna kunskap har vi tagit åt oss när vi nu förenklar vår kommunikation så att även vardagsgolfaren kan dra nytta av deWiz och slå LÄNGRE, RAKARE och NÄRMARE.

På resan med deWiz har jag lärt mig massor om patent, teknologi och golfsvingen. Framöver ser jag ännu större upptäckter eftersom vi genom deWiz kan vederlägga ännu fler oupptäckta datapunker från golfsvingen.

/Markus Westerberg

Text: Johan Lindeberg

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Verifierad av MonsterInsights