Golfbanor i SverigeNyheter

Nu blir Halmstad Golfarena självförsörjande på el

Halmstad Golfarena tar nu ett viktigt steg i sitt hållbarhetsarbete när tränings- och besöksanläggningen ansluter sin solcellspark till elnätet. Detta betyder att Halmstad Golfarena kommer att bidra positivt till Sveriges energisystem och bidra till ökad närproducerad el. Detta är något som Halmstads kommun pekat ut som viktig strategi för ett stabilt och hållbart energisystem.

– Totalt sett kommer vår solcellspark att producera ca 2 200 000 kWh per år. Efter att vi har tillgodosett vårt behov kommer det att återstå el till 90-100 stycken normalförbrukande villor, säger Martin Siljegård, ägare och Anläggningschef.

Halmstad Golfarena har strävat efter att vara nytänkande och ligga i framkant. Avgörande beslut togs redan vid grundandet för att skapa en hållbar anläggning. Tre exempel på detta är;

1. Omfattande investeringar gjordes för att skapa en avancerad lösning för att tillvarata vatten i området. Detta har medfört att anläggningen idag är helt självförsörjande på det vatten som behövs för bevattning av alla grönytor.

2. Den grässort som valdes på Golfarenans golfytor är extremt resurssnål avseende gödning och vatten. Det medför bland annat en mycket miljövänlig och resurssnål skötsel.

3. Samtliga byggnader har konstruerats för att vara effektiva och energisnåla i drift. Ett synsätt och en strategi som har varit genomgående vid all nybyggnation och vidareutveckling av anläggningen.

Halmstad Golfarena som klimatsmart anläggning tar nu nästa kliv. Genom att ta tillvara på solenergi blir anläggningen helt självförsörjande på el.

– Att säkra hållbar eltillförsel möjliggör också det pågående arbetet att fasa ut vårt beroende av fossila bränslen. Vi byter successivt ut vår maskinpark till eldrift, fortsätter Martin.

– Halmstad Golfarena tillhör toppskiktet när det kommer till att vara en hållbar besöksanläggning och det är vi stolta över. Verksamheten står på många ben och växer med både fler medlemmar och hotellbäddar. Vårt mål är att Halmstad Golfarena ska skapa en positiv miljö för många med så små negativa klimatavtryck som möjligt, säger Lina Siljegård, ägare och VD.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Verifierad av MonsterInsights